U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Hemelvaart

Vraag aan de gemiddelde Nederlander wat dit grandioze feest inhoudt en het merendeel zal je verdwaasd aankijken omdat men zich eigenlijk van geen feest bewust is.

Ook Dominee Louis Krüger komt in de volgende video niet veel verder dan het oplepelen van de historische feiten.

Inderdaad, hemelvaart betekent dat Jezus na 40 dagen zich aan zijn volgelingen te hebben vertoond nu naar de hemel is opgevaren. Dat is het historisch feit. Hoezo feest? Nu is de Heer toch niet meer lichamelijk bij Zijn volgelingen op aarde? Dat lijkt eerder een reden tot droefheid.

Ja, en toch is hemelvaart feest! Het betekent namelijk dat Jezus aan de rechterhand van God is gaan zitten.
Handelingen 2: 34 David is niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt zelf: De Here heeft gezegd tot mijn Here: Zet U aan mijn rechterhand,
Waarom is dat een reden tot feest?

Christus is daar aan de rechterhand van God gaan zitten om alles tot volheid te brengen.
Efeze 4: 10 Hij, die nedergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen.
Zitten aan de rechterhand van God is de positie van heerschappij. Christus gebruikt die heerschappij niet voor het welzijn van een klein gesloten groepje. Het is een heerschappij tot welzijn voor alles en iedereen. Echt alles zal tot volheid gebracht worden.

Wij, als gelovigen binnen de verborgenheid hebben nu al deel aan die volheid.
Colosse 2: 9-10 want in Hem woont al de volheid van de godheid lichamelijk; en jullie hebben de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht.
We bezitten alle volheid omdat wij gezien worden in Christus. En ja hoor, daar wordt weer als nadere vermelding genoemd dat Hij het hoofd is van alle overheid en macht. Daar zie je Hem dus weer zitten aan de rechterhand van God.

Wij hebben deel aan de volheid, we hebben deel aan Christus en we hebben deel aan dat gezag boven alle overheid en macht. Dat zegt deze tekst in Colosse. Is dat geen reden voor een feestje?

Hemelvaart is de reden van die hoge positie die wij nu delen in Christus. Geestelijk hebben we namelijk al deel aan Christus hemelvaart.

Efeze 2: 6 God heeft ons mee opgewekt en ons mee een plaats gegeven in de hemelse (gewesten), in Christus Jezus,

Colosse 2: 12 In Christus zijn jullie ook mee opgewekt door het geloof aan de werking van God, die Hem uit de doden heeft opgewekt.
Colosse 3: 1 Aangezien jullie dan
met Christus opgewekt zijn, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van God.

Wij mogen nu geestelijk al genieten van die hele volheid waar de schepping pas in zal delen in de volgende aioon. Dan zal alles, echt alles en iedereen tot die volheid gebracht zijn.

Hemelvaart is dus niet alleen een geestelijk genot voor nu, maar ook een heerlijke hoop voor de toekomst. Wat een heerlijkheid! Wat een volheid in Christus! Wat een rijkdom van genade! Genoeg reden voor een feestje?

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende