U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Christus, De Hoop Voor AtheÔsten

Ooit een atheïst tegengekomen? Je weet wel, iemand die gelooft dat er naast het materiële, tastbare, bewijsbare verder niets bestaat. Hoe reageer je op zo’n persoon?

Godsdienst voelt zich bedreigd en aangevallen wanneer zo’n persoon aantoont dat hetgeen de ander gelooft feitelijk niet echt is.

De reactie van Dane Cook in deze videoclip is alleen maar een iets aangedikte voorstelling van de ‘boontje komt om zijn loontje’ gevoelens van de godsdienstige mens.

Het grappige is dat wat Dane Cook als een soort zoete wraakoefening op de atheïst tekent niet eens zo ver verwijderd is van Gods plan.

Nee, God koestert geen enkele wraakgevoelens naar atheïsten. Godsdienst voelt zich neergezet als minderwaardig door de atheïstische opvattingen. Dat komt omdat de godsdienstige mens God eigenlijk helemaal niet centraal heeft staan in zijn beleving, maar datgene wat de godsdienstige mens zelf als geloofswaarheden hanteert.

De godsdienstige mens is in zijn eigen godsdienstig denken aangevallen en komt daarom ook met een woedereactie of een tegenaanval.

God ziet de atheïst en weet dat Hij Zijn Zoon naar de aarde gestuurd heeft uit liefde voor deze atheïst. Die liefde is niet plotseling uitgedoofd omdat die atheïst Hem en Zijn Zoon helemaal niet herkent.

De zoekende liefde van Vader gaat zover door totdat Hij het verlorene gevonden heeft. Onder dat verlorene zit zowel de godsdienstige mens als de atheïst. God ziet het eindresultaat.
Hij ziet die godsdienstige mens al helemaal bevrijd van de godsdienst en aan Zijn hart om Zijn liefde te delen.
God ziet de atheïst al helemaal verlicht met de bewijzen van Zijn liefde aan Zijn hart om die liefde te delen.

Een ieder van ons wil de Heer gebruiken om Zijn werk op te schrijven.

Efeze 2: 10 Zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
Het is niet, zoals in die scene van Dane Cook, wraak waardoor God Zijn werk op de atheïst schrijft. Het is Zijn liefde voor een ieder van ons dat Zijn werken in ons uitwerkt.

Godsdienst kan trots, gekwetst zijn, woede en wraak in zich hebben omdat eigenlijk niet Christus maar de eigen mening centraal staat. Genade werkt in elke situatie vriendelijkheid en barmhartigheid.

Efeze 4:32 Wees ten opzichte van elkaar vriendelijk, barmhartig, elkander genade bewijzend, zoals God in Christus jullie genade bewezen heeft.

Het is godsdienst wanneer we nu denken: ‘We moeten dus vriendelijk en barmhartig zijn’. We lezen het dan als opdracht.

Zo maken we het tot ons standpunt. Dat standpunt kan weer aangevallen worden en wij kunnen opnieuw op onze godsdienstige teentjes getrapt zijn.

Het is de genade die God in Christus ons bewezen heeft. Die mag doorwerken.
Filippi 2: 13 God is het, die omdat Hij er plezier in had zowel het willen als het werken in jou werkt.

Gun de gelukkige God dat plezier. Daarmee geniet jij op het hoogst. Veel plezier met die overvloeiende genade.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende