U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Vrijzinnige Godsdienst Van Het Midden

Bij D66 weten we altijd gelijk waar we aan toe zijn. Politiek kunnen ze links- en kunnen ze rechtsom. Wat dat betreft zijn ze een prima duplicaat van het CDA. Alleen is bij het CDA de godsdienst protestants en katholiek gekleurd, waar hun godsdienst meer de humanistisch, menselijke variant is.

Nu is één van de leden ook echt als de predikant voor dit humanistisch denken naar voren getreden: Boris van der Ham.

Als een echte predikant citeert hij voor de onderbouwing van zijn betoog ook uit het woord. Nee, de kleine letter is geen vergissing. Hij citeert namelijk niet de Bijbel, Gods Woord.

Boris zet n.a.v. de viering van het Arminiusjaar 2010 een heel betoog op over de vrije wil van de mens. Hij betoogt ook dat de vrije mens tot goede dingen in staat is.

Stuk voor stuk stokpaardjes van de humanistische godsdienst, maar die ook hoe langer hoe meer in de christelijke godsdienst doorsijpelen.

Boris tekent het calvinistisch plaatje naar de letter. Zijn afgrijzen is zeer begrijpelijk en is dan in feite ook geen aanval op God. Het is een zeer terecht afgrijzen van godsdienst. Ik kan hier in Gouda, waar ik woon, ook zo de depressieve gevolgen van deze afgrijselijke godsdienst aanwijzen.

De één gaat gebukt onder de zware last van de zekere wetenschap van eeuwige verdoemenis, de ander heeft zich van die godsdienst afgewend en wil nu ook totaal niets meer over God horen.

Dat terwijl men in werkelijkheid nog nooit binnen die godsdienst iets over de ware God van liefde en genade gehoord heeft.

Eén basis binnen dit denken ligt in Romeinen 3. Men heeft veel meer verdraaiingen binnen die godsdienst, maar deze pikken we eruit.

Romeinen 3: 10-12 Er is niemand rechtvaardig, ook niet één; Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt. ……; er is niemand, die goed doet.

De godsdienst redeneert hierop door en beweert dat als een kind iets liefs voor een oud omaatje doet, dat dit niet goed is maar kwaad omdat de motivatie verkeerd is. Als mensen hulpverlening in derde wereldlanden bieden, dan is dat niet goed maar fout omdat er wel een politieke achtergrond achter moet zitten. Het is nooit goed. De mens is alleen maar slecht.

Maar deze tekst dan? De eerste regel ‘er is niemand rechtvaardig’ is taaltechnisch in het Grieks anders opgebouwd dan de volgende regels. Dat is in de vertaling niet consequent doorgezet. Had men dat wel gedaan, dan had er gestaan:

Romeinen 3: 10-12 Er is niemand rechtvaardig, ook niet één; Niet, die verstandig is, niet, die God zoekt. ……; niet, die goed doet.

Rechtvaardigheid is niet die juridische voorstelling van een weegschaal met aan de ene kant het goed en aan de andere kant het kwaad.

Rechtvaardigheid is wat God de mens schenkt uit genade samen met het geloof.
Romeinen 3: 24 We worden om niet [gratis] gerechtvaardigd uit zijn genade, door de bevrijding in Christus Jezus.

Die bevrijding in Christus valt niet te verdienen, niet door verstandig te zijn, niet door goed te doen en zelfs niet door zelf God te zoeken. Aan dat laatste zal de evangelische wereld zeker een harde dobber hebben.

Onze rechtvaardiging is in Christus alleen en zelfs niet door ons eigen zoeken naar God.

Eigenlijk ben ik het voor de volle 100 % met predikant Boris van der Ham eens.

De Vrije Mens Vermag Om Het Goede Te Doen

Die vrije mens is namelijk Christus zelf die Zijn leven in jou en mij wilt uitwerken.

Dat gratis cadeau wordt ook een keertje het deel van onze centrum liberaal Boris van der Ham. Ik wens hem een echt zinnig leven.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende