U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Moederdag

Psalm 131: 2-3 Ik heb mijn ziel tot rust en stilte gebracht als een gespeend kind bij zijn moeder; als een gespeend kind is mijn ziel in mij. Israël mag hopen op Yahweh van nu aan en voor immer.

Jesaja 49: 14-15 Sion zegt: Yahweh heeft mij verlaten en Yahweh heeft mij vergeten.
Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch vergeet Ik jullie niet.

Jesaja 66: 12-13 Zo zegt Yahweh: …. Jullie zullen zuigen, jullie zullen op de heup gedragen en op de knieën gekoesterd worden.
Zoals de moeder iemand troost, zo zal Ik jullie troosten, ja, in Jeruzalem zullen jullie getroost worden.

Bedankt Heer voor uw onvervalste moedermelk.
1 Petrus 2: 2 Verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat jullie daardoor mogen opgroeien,

Bedankt Heer dat u mij nooit vergeet.
Lukas 12: 6-7 Worden niet vijf mussen verkocht voor twee duiten, en niet één van die is vergeten voor God. …. Wees dus niet bevreesd: jij gaat veel mussen te boven.

Bedankt Heer dat U me troost.
2 Corinthe 1: 4 Die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden.

Moederdag, een dag om speciaal de bron van echt moederschap te eren en verheerlijken.
Bedankt Heer voor uw onuitsprekelijke genade!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende