U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

God Is Niet Woedend

Een paar dagen geleden plaatste ik in mijn dagboek een onderwerp over de oordelen van God. Dit was een antwoord op een lezersreactie. Als je hier clickt kan je het nog eens nalezen.

Ik ben niet ingegaan op een heel belangrijk misverstand dat daar toch ook naar voren kwam. De briefschrijfster had geschreven dat God Zijn woede gaat uiten over de volkeren die niet breken met zonden.

Het gebeurt nogal eens dat wanneer je de genade in zijn volheid verkondigt je te horen krijgt dat je zondigen maar makkelijk maakt en blijkbaar de zwaarte van zonde nog niet begrepen hebt.

Hoe meer en hoe duidelijker ik de genade verkondig hoe meer ik merk dat christenen beledigd zijn over het feit dat ik God groter voorstel dan hun zonden. Ik wil echt geen lichtvaardige voorstelling van de zonde maken.
Welke Bijbelleraar bij zijn gezonde verstand zou dat wel willen. Wat ik echter heel graag doe is de genade in al zijn volheid voorstellen.

Laten we nou eens kijken naar wat genade tot nu toe met jouw zonden gedaan heeft.
Johannes 1: 29 Zie, het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.
Gods genade heeft jouw zonden genomen en volkomen verpletterd. Dat is 1-0 voor Gods genade tegenover jouw zonden.

God haat zonde en daar heeft Hij een gegronde reden voor. Die reden is namelijk datgene wat zonde aan ons doet. God is niet woedend op ons vanwege onze zonden, evenmin als dat jij woedend op je vrouw zou zijn als blijkt dat ze kanker heeft.

We dienen zonde echter altijd te zien vanuit het overwinnend werk van Christus zelf. Hij heeft de zondemacht overwonnen. Hij heeft getriomfeerd.

De belangrijkste reden voor ons bestaan hier op aarde is niet om slaafs God te gehoorzamen. De belangrijkste reden is om Hemzelf intiem te kennen. Daartoe heeft God ons letterlijk volkomen één gemaakt met Zijn Zoon. Natuurlijk doet de Zoon de wil van Vader, maar daar draait het niet om. Het is de intimiteit tussen Vader en Zoon waar dit uit voortvloeit.

Zonder intimiteit kunnen sommige mensen behoorlijk ver komen in gehoorzaamheid aan God. Dan bied je God inderdaad iets aan. Dat is namelijk lege doodse godsdienst. Bijbels gezien is dat net zo zondig als naar de hoeren gaan.

De godsdienstige mens die de hoer veroordeelt vanwege haar zonde zal straks in het oordeel naast die hoer staan. Hun beider handen zijn even vol of even leeg, net hoe je het wilt zien. De zonde van de hoer en de zonde van de slaafse gehoorzaamheid aan God, ze zijn namelijk beiden weggedaan door Overwinnaar Christus Jezus.

Als we tegen God aankijken als een woedend God vanwege de zonden, dan hebben we een zeer verwrongen beeld van God. Vader is nooit meer boos op je. Echt waar! Vader is niet woedend!

Jouw leven is Christus Jezus zelf. De Bijbel zegt dat God een welbehagen in Hem heeft.

Mattheus 3: 17 Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik Mijn welbehagen heb.
Mattheus 12: 18 Zie, Mijn knecht, die Ik verkoren heb, mijn geliefde, in wie mijn ziel
een welbehagen heeft;
Mattheus 17: 5 Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik
Mijn welbehagen heb;
Markus 1: 11 Jij bent Mijn Zoon, de geliefde; in Jou heb Ik
Mijn welbehagen.
Lukas 3: 22 Jij bent Mijn Zoon, de geliefde, in Jou heb Ik
Mijn welbehagen.
2 Petrus 1: 17 Deze is mijn Zoon, Mijn geliefde, in wie Ik
Mijn welbehagen heb.
Een welbehagen. Dat is een oude uitdrukking dat ‘plezier’ betekent.

God kijkt naar jou en Hij heeft me toch een plezier!!! Hij geniet van jou!
Efeze 1: 5 Hij heeft ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van Zijn wil,
Efeze 1: 9 door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met
het welbehagen, dat Hij Zich in Hem had voorgenomen,

Gods plezier in jou gaat zover dat Hij Zijn eigen wil en Zijn eigen werken in jou uitwerkt.
Filippi 2:13 God is het, die om Zijn welbehagen zowel het willen als het werken in jou werkt.
God geniet dus van heel jouw leven. Daar zal je echt geen greintje woede in terugvinden. No Way!!!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende