U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Bevrijdingsdag, Maar Dan Het Origineel!

Iedereen viert zo op zijn eigen manier Bevrijdingsdag. De oorlog ligt inmiddels alweer 65 jaar achter ons. Er zijn dus nog maar enkelen die daar echt levendige herinneringen aan hebben.

Met pak weg zo’n ruim 30 oorlogen, die momenteel in onze eigen wereld woeden kan je niet echt spreken van een werkelijke Bevrijdingsdag. Hooguit kan je de bevrijding in 1945 een redelijk goed plagiaat noemen, beperkt tot ons westerse wereldje.

Telkens opnieuw blijken er weer plagiaten op het toneel te verschijnen. Jaren terug had Dick van Altena een aardig wijsje voor Arne Jansen geschreven met de titel ‘Angelien’. Die klonk zo:

Nu vertegenwoordigt Sieneke ons land deze maand met het Songfestivalliedje ‘Ik ben verliefd, Shalalie’. Is dat nu wel of niet door Pierre Kartner gepikt?

O, o! Straks wint Sieneke nog met een plagiaat!

Onze westerse vrijheid heeft ook veel weg van zo’n plagiaat. Of je nu wel of niet onderdrukt, vervolgd of gevangen bent, onze vrijheid is in Christus.

Efeze 1: 7 In Hem [Christus] hebben wij de bevrijding door zijn bloed, de vergeving [losmaking] van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade,
Colosse 1: 14 In wie
[Christus] wij de bevrijding hebben, de vergeving [losmaking] van de zonden.

We zijn echt losgemaakt van de zonden. Die bevrijding is in Christus. Die bevrijding is het origineel. Die bevrijding is omdat Christus de prijs betaald heeft waardoor we vrijgekocht zijn uit de macht van satan.

Mattheus 20: 28 gelijk de Zoon des mensen …gekomen is om …… zijn leven te geven als losprijs voor velen.

Dankzij deze bevrijding ziet God jou en mij als perfect rechtvaardig en levend vanuit Zijn genade in Christus.
Romeinen 3: 24 en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de bevrijding in Christus Jezus.

Onze ware, originele bevrijding is niemand minder dan Christus zelf, evenals Hij onze originele wijsheid, rechtvaardigheid en heiliging is.

Waar wij proberen wijs te zijn, is dat plagiaat.
Waar wij proberen rechtvaardig te zijn, is dat plagiaat.
Waar wij proberen heilig te zijn, is dat plagiaat.
1 Corinthe 1: 30 Maar uit Hem is het, dat jij in Christus Jezus bent, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en bevrijding,

Geniet van je originele Bevrijdingsdag in Christus.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende