U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Hoe Ver Reikt Gods Genade?

1 Timotheus 4: 10 Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Redder is voor alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen.

Misschien herken jij het volgende ook wel? Ik heb het altijd een genot gevonden om Gods genade in de Bijbel te ontdekken. Toen ik ook de praktische kant voor het alledaagse geloofsleven daarvan leerde kennen werd dat alleen nog maar grootser.

Toch bleven er Bijbelteksten waar ik niet zomaar ‘ja’ op kon zeggen. Ik had geleerd dat bepaalde leringen verkeerd waren en dat je daar ver van moest blijven. Er waren echter Bijbelteksten die dat verhinderden.

Romeinen 5: 18 Gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven.
Dit was zo’n tekst die ik liever vermeed. Werd ik er met mijn neus bovenop gedrukt, dan zocht ik gelijk weer driftig in mijn exegetische werken om het toch maar iets anders te laten zeggen als dat het zo voor de hand liggend lijkt aan te geven.

Ook Paulus verklaring aan Timotheus dat hij zich echt enorm veel moeite getroost voor de boodschap dat de levende God een Redder is van alle mensen was zo’n lastige tekst. Met vele anderen binnen de godsdienst had ik er echter wel iets op gevonden.

Het woord ‘inzonderheid’ is niet zomaar een woord. Dat woord geeft de juiste inperking aan wie we onder die ‘alle mensen’ moeten verstaan, namelijk: de gelovigen. Wat is het toch prachtig hoe je met schijnbare theologische kennis de ander en ook jezelf een rad voor ogen kan draaien, hè?

We hadden van het woordje ‘inzonderheid’ een toverformule gemaakt, die nu eens wel door de hele christenheid gehanteerd mocht worden. Was toveren dan niet fout? Ach, hier doen we niet moeilijk over.

Met de toverformule ‘inzonderheid’ kon je de reikwijdte van de genade, die echt uitgaat naar allen, beteugelen en inknotten en zover terugbrengen dat er slechts een klein groepje gelovigen van nu binnen haar smalle grenzen valt. Hans Kazan, Uri Keller of Satan zelf is er niets bij.

Eens kijken of we die toverkracht ook op de andere Bijbelteksten met ‘inzonderheid’ kunnen toepassen.
Galaten 6: 10 Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten.
O, wat geweldig! Je hoeft alleen maar goed te doen voor je geloofsgenoten. Dat maakt het een stuk makkelijker.

Filippi 4: 22 U groeten al de heiligen, inzonderheid die aan het huis van de keizer verbonden zijn.
Nou ja! Alleen zij die aan het huis van de keizer verbonden waren doen de groeten. Die andere heiligen hebben ook totaal geen belangstelling meer, zeg.

1 Timotheus 5: 17 De oudsten, die goede leiding geven, komt dubbel eerbewijs toe, inzonderheid hun, die zich belasten met prediking en onderricht.
De predikers en leraars, die kunnen eer krijgen. De rest kan je aan je laars lappen.

2 Timotheus 4:13 Als je komt, breng dan de mantel mede, die ik te Troas bij Karpus liet liggen, en ook de boeken, inzonderheid de perkamenten.
Als Timotheus nou maar de perkamenten meeneemt. De rest kan hij thuis laten.

Het spijt me, de toverformule werkt voor geen meter. Als dat ik die gevallen een verkeerd beeld geeft, dan dus ook in dat eerste geval. We zullen dan toch maar heel simpel lezen wat er staat. De genade van God reikt zo gigantisch ver. Het komt echt over alle mensen.

We kennen een levende God, die de Redder is van alle mensen.

Wil je nog meer Bijbelteksten vergelijken dan wijs ik op de 3 artikelen die je hieronder kan aanclicken in de serie
Redder Van De Wereld:
De Redder Van De Wereld 1
De Redder Van De Wereld 2
De Redder Van De Wereld 3

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende