U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Het Draait Niet Om Ons

Is het je wel eens opgevallen dat negen van de tien keer dat er over een Bijbelgedeelte gesproken wordt in een christelijke samenkomst het altijd maar weer om jou draait. Jij staat centraal in de boodschap.

Jij doet iets of je doet het nou juist niet waarop jij daar dan ook weer op aangesproken wordt.

In elk geval nemen wij gelovigen de prominente plek in binnen de uitleg van vrijwel elk Bijbelgedeelte. Kijk bijvoorbeeld eens hoe wij met de gelijkenissen van de Heer omgaan. Wat is zoal de gebruikelijke toepassing van de barmhartige Samaritaan?

Lukas 10: 33 Een Samaritaan, die op reis was, kwam in zijn nabijheid, en toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen.
Gegarandeerd dat ook jij de oproep kent dat wij allemaal ons dienen te gedragen als goede Samaritanen.
Echt goed sociaal, dat wel. De Heer had echter een andere boodschap voor ogen.

Hijzelf is die goede Samaritaan. Ja, je kan ons ook wel in dit plaatje terugvinden. Wij waren die man die daar bont en blauw langs de kant van de weg lag. Wij waren degene waar de godsdienst en het wettisch denken niets mee aan kon en dus maar links lieten liggen.

Mattheus 13: 45-46 Het Koninkrijk van de hemelen is gelijk aan een koopman, die schone parelen zocht. Toen hij een kostbare parel gevonden had, ging hij heen en verkocht al wat hij had, en kocht die.

Ken je die gelijkenis? Hoe vaak heb jij al gehoord dat Jezus die parel van grote waarde is? Hoe vaak heb je de oproep al gehoord dat jij alles moet opgeven en verkopen om de redding in Jezus te verkrijgen?

Het lijkt de godsdienst volkomen te ontgaan dat wij helemaal niets, maar dan ook niets kunnen doen om onze redding te bewerken. Genade betekent gratis ontvangen en maar blijven ontvangen. Christus heeft de hele wereld gekocht met Zijn losprijs om die schat te kopen. Godsdienst ziet zichzelf, waar de Bijbel Christus tekent.

Waar denk jij dat de gelijkenis van de verloren zoon over gaat? Godsdienst tekent gelijk het plaatje dat wij nu eindelijk eens tot het benul moeten komen hoe we het verprutst hebben, zodat we opstaan om terug naar de Vader te gaan.

Lukas 15: 20 Toen hij nog veraf was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. En hij liep hem tegemoet viel hem om de hals en kuste hem.
Het feit wil dat deze gelijkenis gaat over de wervende liefde van Vader. Hij ziet de zoon in dat verre land. Hij bekommerd zich over de zoon in dat verre land.

Hij rent naar die zoon als die nog in dat verre land zit. Hij omarmt zijn zoon zodanig dat die niet eens de kans krijgt om met zijn loze beloften te komen.

Welke zoon is verloren? Geen één. Ook die boze, verongelijkte, hard werkende zoon wordt door Vader opgezocht en gevonden. De Bijbel geeft dan ook geen titel als ‘Verloren Zoon’. De Bijbel tekent een zoekend en vindend Vader.

Het draait niet om ons. Het heeft altijd al enkel en alleen gedraaid om God zelf. De God die Zijn genade blijft uitstorten op een ieder totdat ook echt elk doordrenkt is van Zijn liefde en genade. Hem zij de lof en eer.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende