U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Een Constitutioneel God

Het grote jaarlijkse feest is weer aangebroken. Iedereen is weer koningsgezind omdat we de verjaardag van wijlen Koningin Juliana vieren. Ik zal eerlijk zijn. Zelf heb ik er eigenlijk helemaal niets mee. Dat kan aan mijn asperger liggen.

Ik kan me nog levendig herinneren dat ik als kind van mijn Oosterpark Mulo in Amsterdam terugliep naar huis en op de Sarphatistraat bij de kazerne een enorme mensenmenigte zag staan. Met mijn lengte had ik toen al het voordeel dat ik over alles en iedereen heen kon kijken.

In de kazernetuin zag ik Koningin Juliana thee drinken met wat andere belangrijke lui. Voor me hoorde ik mensen instemmend tegen elkaar mompelen: ‘Wat is ze gewoon, hè? Zo eenvoudig als dat ze is! Wat een geweldige koningin!’

Een koningin die spruitjes klaar maakt is wellicht net iets te eenvoudig voor veel mensen. Toch zijn we blij met een koningin die geen soevereine macht meer heeft. Haar gezag is ingeperkt door de grondwet.

Onze koningin is zelfs niet meer zelf verantwoordelijk voor haar doen en laten. Tot nu toe is daar onze minister president J.P. Balkenende eindverantwoordelijk voor. Met een mooi woord heet dat Constitutionele Monarchie. Waar ze wellicht zelf nog iets over te zeggen heeft is het uitzoeken van haar hoeden.

Het lijkt erop dat voor de godsdienstige mens we ook te maken hebben met een constitutioneel god. Een god die is ingeperkt in zijn eigen doen en laten door allerlei andere invloeden.

Het liep die constitutionele god uit de hand bij wat de godsdienst de val noemt. Toen liep het echt mis. Er kwam een ander plan.

De mens kreeg een geweten, maar helaas liep ook dat weer helemaal mis. Dat had die constitutionele god toch ook niet kunnen voorzien? De ene broer sloeg de ander dood.

Er werd een rechterlijke macht ingevoerd. Die zou de orde herstellen.

Telkens opnieuw liepen de plannen van deze constitutionele god op niets uit. Maar geen nood. Die god werd niet verantwoordelijk gesteld. Het was allemaal de verantwoordelijkheid van de minister president duivel satan.

Ach, die constitutionele god is zo gewoon, zo eenvoudig. En ach ja, hij is ook wel eens een beetje dom. Dan gaat het fout. Maar daar is hij niet voor verantwoordelijk, die constitutionele god. Nee, dat is die duivelse M.P.

Jesaja 46: 9-10 Ik ben God, en er is geen ander, God, en niemand is Mij gelijk; Ik, die vanaf het begin de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen;
Daniel 4: 34-35 Ik prees de Allerhoogste en roemde en verheerlijkte de eeuwig Levende, omdat zijn heerschappij een eeuwige heerschappij is en zijn koningschap van geslacht tot geslacht. Ja, alle bewoners van de aarde worden als niets geacht; Hij doet naar zijn wil met het leger van de hemel en de bewoners van de aarde: en niemand is er, die zijn hand kan weerhouden of tot Hem kan zeggen: wat doet U?

Wat een gigantisch verschil is die Bijbels Soevereine God in tegenstelling tot die constitutionele uitvinding van de godsdienst, die ze god durven noemen. Tuurlijk gaat er niets mis in Zijn planning. Hij is geen zondaar!!! Hij mist Zijn doel niet. Zijn doel is genade voor jou en mij en voor de hele mensheid.

God Is Soeverein
Over Gods Soevereiniteit heb ik vandaag ook nog een studie in drie delen geschreven. Door op de onderstaande links te clicken kan je het lezen:
Introductie
God Doet Waar Hij Zin In Heeft
De Troost Van Gods Soevereiniteit

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende