U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

God Is Niet Van Gedachten Veranderd

In het vorige knipoogje zagen we hoe godsdienst het beeld van God verandert in een strenge rechter. Sinds we godsdienstig zijn geworden, na het eten van de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad, wordt God vrij algemeen gezien als een hard mens.
Mattheus 25: 24 Heer, ik wist van u, dat u een hard mens bent, die maait, waar u niet gezaaid hebt, en die bijeenbrengt van plaatsen, waar u niet hebt uitgestrooid.

Godsdienst tekent een god die woest is over de zonden van de mens. De briesende woede komt zijn neus uit. Niets staat deze god nog in de weg om de mens voor altijd te verdoemen. Maar dan komt Christus en volgens de godsdienst zou Hij die woede hebben kunnen temperen.

Godsdienst leert de mens angst aan voor een boos god. De enige achter wie we schuilen kunnen zou Christus zijn. Een vreemde, zeer onbijbelse, tweedeling van Christus en god. Ik geef bewust die verzonnen god geen hoofdletter omdat het idee zelf al een spotternij met de ware God van de Bijbel is.

Toen de mens voor de zonde koos is God echter niet veranderd. De mens is hierdoor veranderd. Toen Jezus dan ook kwam om al het werk te volbrengen en de dood te overwinnen toen heeft Hij God niet van gedachten doen veranderen over ons. Ben je gek?

God was niet van gedachten veranderd bij onze zonde en Hij is ook niet door het verzoenend werk van Christus van gedachten veranderd.

Hebreeën 1: 3 Deze [Christus], de afstraling van Zijn heerlijkheid.
Jazeker! Dit is het Bijbels antwoord op dit vreemde godsdienstig idee dat God door het werk van Christus veranderd zou zijn.
Christus is de afstraling van Gods heerlijkheid.

Het woord ‘doxa’, dat hier met ‘heerlijkheid’ vertaald is kan je ook weergeven als ‘mening’, ‘oordeel’ of ‘gezichtspunt’. Gods heerlijkheid is dus onder anderen Zijn gedachten over ons.

Wil je de mening van God over jou weten? Je hoef dan maar te kijken naar Christus. Hij is daar namelijk de afstraling van. Letterlijk kan je ook zeggen dat Christus de weerspiegeling is van Gods mening.

Alles wat wij van Vader God weten heeft zich in Christus geopenbaard.
Hebreeën 1: 1 Nadat God eerst vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst van de dagen tot ons gesproken in (de) Zoon,

Jezus kwam laten zien wie Vader is. Hij heeft perfect en helder aangetoond dat Vader Liefde is. Dat is God. Niets meer en niets minder. Hebben we bepaalde ideeën over Gods handelen met deze wereld en met de mensheid? Het kan uitsluitend Bijbels zijn als het wortelt in deze wetenschap: Vader God is Liefde.

Denk je na over Zijn gerechtigheid of Zijn genade? De wortel is Gods onvoorwaardelijke liefde.
Denk je na over Zijn oordeel of Zijn geduld? De wortel is Gods bruisende liefde.

Denk je na over Zijn soevereiniteit of Zijn zachte stem? De wortel is Gods overstromende liefde.

Ja, godsdienst moet van gedachten veranderen en het plaatje van God als strenge rechter en hard mens inruilen voor wie Christus ons voortekent als de weerspiegeling van Gods mening.

Gods mening over jou en mij is nooit veranderd. God was en is en zal altijd zijn Liefde. Deze God van alle genade.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende