U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Aanhoudende Gebedsstrijd

Nachtenlang heb ik geworsteld met God in het gebed. Nee, ik slaap tegenwoordig behoorlijk goed. Dit is niet iets van de laatste tijd. Maar in de tachtiger en negentiger jaren heb ik op mijn knieën met God gestreden om een doorbraak van de heerlijkheid van God in mijn leven.

Ik was in die tijd best behoorlijk beïnvloedbaar voor het charismatische denken hoewel ik al haast vanaf mijn bekering wist dat daar geen Bijbelse grond voor was. Ik wilde iets van God, namelijk Zijn heerlijkheid.

Ik zag Gods heerlijkheid als een soort emotionele krachtsexplosie. Iets dergelijks had ik in de zeventiger jaren ongeveer een half jaar lang ondervonden bij de sekte ‘The Children Of God’. Dat gaf me ook het idee, tegen Bijbels weten in, dat als ik echt met de Heer wilde leven die beleving de praktijk moest zijn.

De genade van God is juist dat Hij allang al Zijn heerlijkheid in de opgestane Heer in mij geschonken heeft. Ik was met Christus gestorven. Ik was met Christus opgewekt. Christus was ook toen al mijn leven. Daar zocht ik ook niet naar. Ik wilde een ervaring van God. Daarvoor bleef ik aanhoudend nachtenlang op mijn knieën.

Als je iets zo wanhopig graag van God wenst wordt Bijbellezen ook niet meer luisteren naar wat er staat. Het wordt inleggen wat je erin wilt horen. Zo nam ik de volgende gelijkenis van de Heer ook helemaal niet meer letterlijk zoals de Heer het uitsprak:

Lukas 18: 2-8 Er was in een stad een rechter, die zich om God niet bekommerde en zich aan geen mens stoorde. En er was een weduwe in die stad, die telkens tot hem kwam en zei: Verschaf mij recht tegenover mijn tegenpartij. En een tijdlang wilde hij niet, maar daarna sprak hij bij zichzelf:

Al bekommer ik mij niet om God en al stoor ik mij aan geen mens, toch zal ik, omdat deze weduwe het mij moeilijk maakt, haar recht verschaffen; anders komt zij mij ten slotte nog in het gezicht slaan.
En de Here zei: Hoort, wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen wachten? Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen.

Ik zal je zeggen wat ik erin las: We moeten worstelen en strijden in het gebed anders luistert de Heer niet. Als we echter maar lang genoeg aanhouden in ons gebed, dan zal Hij uiteindelijk wel slappe knieën krijgen en onze wens vervullen.
Doorvechten dus!!!

Ik miste dus helemaal het punt dat de Heer hier maakte. De hoofdfiguur in deze gelijkenis is een onrechtvaardige rechter. Een Onrechtvaardige. Een ONRECHTVAARDIGE. Een ONRECHTVAARDIGE! Een ONRECHTVAARDIGE!!!!!

Tot twee keer toe wijst de Heer op het feit dat deze onrechtvaardige rechter zich niet om God bekommerde. God had dus geen enkele plek in zijn leven. Hij was niet liefdevol, niet zorgzaam, Hij was geheel onverschillig voor de nood van deze weduwe. Dat is de hoofdfiguur.

Wat deed ik met mijn inlegkunde? Ik legde al die eigenschappen van deze onrechtvaardige rechter op God en dus dacht ik God ook maar met al mijn gebedsworstelingen in het gezicht te gaan slaan. Ik moest en zou krijgen wat ik wilde.

Jezus sprak deze gelijkenis uit om ons te leren dat God niet zo is als die onrechtvaardige rechter. Als je echter je geloof laat leiden door je emotie neem je de letterlijke les van de Heer niet meer zo serieus. Daar kan ik over meepraten.

Ik heb zeker twintig jaar lang zo verknipt tegen deze gelijkenis aangekeken en toegepast.

God is een liefhebbend Vader die zelfs al voordat wij erom gevraagd hebben in alles voorzien heeft. Hij is geen afstandelijk God die onbekommerd is over onze nood. Zijn genade heeft reeds rijkelijk voorzien in alles wat nodig is.

Deze weduwe sprak tegen een rechter. Wij spreken met de Vader. Onze relatie is geen rechterlijk vonnis. Onze relatie is van hart tot hart, Pappa met Zijn zoon of dochter. En weet je wat? Pappa staat allang aan jouw kant en zegent jou de hemel leeg.

Ons zwoegende gebed mogen we dus neerleggen en we mogen heerlijk ontspannen praten met Pappa. Wat een genot!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende