U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Jezus In Je Hart Vragen

Ook in de tijd dat ik als evangelist nog zeer actief was gebeurde het wel eens dat ik de idiote vraag stelde of er iemand was die Jezus in zijn hart wilde vragen als zijn Heer en Redder.

Waarom gooi ik nu alweer de knuppel in het hoenderhok door dit een idiote vraagstelling te noemen? Omdat er geen enkele Bijbelse grond voor is. Bovendien zegt deze populair evangelische uitdrukking totaal niets over wat er daadwerkelijk bij een gered persoon gebeurd.

Petrus stelde de 3000 joden deze vraag niet bij Pinksteren. Filippus stelde de Moorman de vraag niet. Ook aan Paulus werd die vraag niet gesteld. Toen de heiden Cornelius met zijn hele huis tot geloof kwam, was dat ook niet als gevolg van deze vraag.

Het hele idee dat wij Jezus tot Redder en Heer van ons leven maken is oneigen aan de Bijbel.

Jezus is al Redder en Hij is al Heer.
Johannes 4: 42 Wij zelf hebben Hem gehoord en weten, dat deze waarlijk de Redder van de wereld is.
1 Timotheus 4: 11 De levende God, die
[een] Redder is van alle mensen,
Titus 2: 11 De genade van God is verschenen,
redding brengend voor alle mensen,

1 Johannes 4: 14 Wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Redder van de wereld.

Spreekt de Bijbel eigenlijk wel over iets dat in het hart zal plaatsvinden? Jazeker! Juist die teksten staan heel opvallend allemaal in relatie tot het volk Israël. Daarbij moeten we dan ook beseffen dat voor Israël, en daarmee ook voor de Bijbel, het hart niet het centrum van gevoel of emotie is zoals in onze westerse wereld. Het staat voor de wil van de mens, het rationele verstand. Dat zien we gelijk in het eerstvolgende voorbeeld:

Romeinen 10: 8 Wat zeggen jullie? Dichtbij jullie is het woord, in jullie mond en in jullie hart, namelijk het woord van het geloof, dat wij prediken.
Deuteronomium 30: 14 Dit woord is heel dicht bij jullie, in jullie mond en
in jullie hart, om het te volbrengen.
Toen
het volk feitelijk de weg met Yahweh, hun God, afwees, wees God zelf hen erop dat zijzelf in het bezit van de rijke boodschap van het geloof waren. Yahweh zegt hier: ‘Kijk eens hoe dichtbij ik bij jullie ben! Jullie kunnen afwijken, maar Ik heb Mijn woord in jullie hart gelegd’.

Het kenmerkende van het Nieuwe Verbond dat met Israël gesloten zal worden is niet dat ze de wet moeten houden. Het kenmerkende is dat die wet letterlijk in hun hart is geschreven.
Psalm 37: 31 de wet van zijn God is in zijn hart, zijn schreden wankelen niet.
Jeremia 31: 33 Maar dit is het verbond, dat Ik met het huis van Israel sluiten zal na deze dagen, luidt het woord van Yahweh: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die
in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.
Zij moeten niet de wet houden. De wet wordt vervuld in hen. Dat is een passieve tijdsvorm.

Romeinen 8: 4 opdat de eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest.

Genade werkt dus onder het Nieuwe Verbond de eis van de wet uit omdat de wet in het hart is geschreven. Bij ons is dat niet het geval en zal dus die eis een onmogelijk juk worden als we het elkaar toch opleggen.

Jezus in je hart vragen levert onkunde op over wat God wel terdege aan je doet als jij je vertrouwen op de Heer stelt.

Je mag namelijk weten dat je met Christus gestorven en opgewekt bent.
Je mag weten dat Hij je leven is.
Je mag weten dat Hij Zijn leven in je gaat uitwerken.

Dit hele letterlijke gebeuren, dat ik hierboven beschreef als wat de Bijbel leert, heeft geen enkele letterlijke betekenis meer voor je als je al met zulke niets betekenende uitdrukkingen als ‘Jezus in je hart vragen’, dat elke Bijbelse grond mist, hebt leren leven.

Er staan bij mij nog twee Bijbelteksten klaar die aangeven wat er gebeurt als Jezus je leven is.
2 Samuel 7: 3 Toen zei Natan tot de koning: Welaan, doe alles wat er in je hart is, want Yahweh is met je.
1 Kronieken 17: 2 Toen zei Natan tot David:
Doe alles wat er in je hart is, want God is met je.

Doe wat je wilt. Heerlijk, wat een vrijheid! Hoezo? Kan dat dan zomaar? Ja, want Hijzelf heeft ervoor gezorgd dat Zijn wil jouw wil is want Christus is je leven.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende