U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Aswolk, Straf Van God

Aswolk is straf van God voor moderne levenswijze

Elsevier kwam maandag 19 april 2010 10:05 met dit opmerkelijk bericht.

De christelijke beweging Nederland Pro Deo (NPD) noemt de chaos in het luchtverkeer door een aswolk een 'rode kaart van God'. De vereniging waarschuwt voor grote natuurrampen omdat de tien geboden niet meer worden nageleefd. In 2006 probeerde de beweging tevergeefs aan de Tweede Kamerverkiezingen mee te doen.

De NPD gelooft dat God boodschappen doorgeeft door mensen visioenen te geven en in tongen te laten spreken. Ook gelooft men binnen deze beweging in genezing door handoplegging.

Eerdere waarschuwingen van God zijn volgens NPD-voorzitter Heijmen Westerveld de bijna-watersnoodramp uit 1995 en het levensbedreigende virus dat de premier onder de leden had in 2004.

Wat een gigantische verwarring ontstaat er toch als je elk zicht op de God van alle genade kwijt bent. Deze charismatisch politieke stroming in Nederland denkt zowaar dat ons Nederland hetzelfde volk is als Israël.

Misschien dat ze dit niet concreet zullen beamen, maar ze eigenen zich wel de consequenties van het volk Israël toe. Dat volk is namelijk met Yahweh gehuwd en heeft als zodanig ook het trouwboekje (de wet) gekregen.

Pro Deo pikt Israël dit trouwboekje af en verklaart doodleuk dat Nederland nu met Yahweh is gehuwd. Het is ook niet zo’n best huwelijk en het is zelfs niet zo’n beste Echtgenoot. Hij komt namelijk met aswolken, watersnoodrampen en zelfs levensbedreigende virussen aanzetten voor de premier als mevrouw Nederland ietsje afwijkt van het trouwboekje.

De gelovigen die zo dolgraag de wet willen presteren voor God hebben niet door dat bij Israël de belofte van het Nieuwe Verbond geldt dat de wet in hun binnenste geschreven wordt.
Jeremia 31: 33 Ik [Yahweh] zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.

Kijk, dat is de goede Echtgenoot. Hij zwaait niet met straf. Hij geeft de garantie aan Israël dat Hijzelf dat trouwboekje in hun leven uitwerkt. Opnieuw dus ook daar is Hij de God van alle genade. Die belofte heeft Nederland echter totaal niet. Pikken ze het trouwboekje af, dan ligt het aan hun eigen prestatie wat ervan terecht komt.

God grijpt nu, in onze tijd van genade, niet in met straf. Wel blijven de weeën over de aarde gaan.
Markus 13: 8 Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen nu hier, dan daar, aardbevingen zijn en er zullen hongersnoden wezen. Dat is het begin van de weeën.

Die weeën treffen zowel de goeden als de kwaden zonder onderscheid. Ieder heeft namelijk met het leed van deze aarde te maken. Daar helpt geen profetie of genezing door handoplegging aan.

Romeinen 8: 22-23 Wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij, die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam.

Dwars door dat alles werkt een God van genade aan jou en aan mij en door jou en door mij. Niet uit, maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars.
Romeinen 8: 37 In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende