U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Verzoening & Losprijs

De Romeinenbrief leert ons dat:
Romeinen 5: 12 gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, zodat allen gezondigd hebben;
Voor alle mensen kwam er dood en veroordeling door één mens.

Zo leert dezelfde Romeinenbrief dat:

Romeinen 5: 18 gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven.
Voor alle mensen kwam de genade in de betekenis van rechtvaardiging ten leven ook door één mens.

Romeinen 5: 10 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, gered worden, doordat Hij leeft;
Alle mensen zijn verzoend door de dood van Jezus, de zoon van Elohim (God).

Er staat daar niet dat men verzoend is door geloof of door werken. Verzoening betekent samenbrengen of het in harmonie herstellen.
Daar gaat je vrije wil! Tijdelijk misschien? Maak je geen zorgen. Ik ben er zeker van dat je zult genieten van de hemel.
Romeinen 5: 20 waar de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden,
Nou, dat is nog eens echt verbazingwekkende genade!!!

Telkens opnieuw herhaalt Romeinen 5 ditzelfde verhaal.
Het wordt duidelijker en duidelijker.
1 Johannes 2: 2 Hij [Christus] is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze [sprekend over de gelovigen], maar ook voor die van de hele wereld.

Yahweh heeft dus in een verzoening van alle zonden van de wereld voorzien en een losprijs voor alle mensen.
1 Timotheus 2: 6 die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen;
2 Corinthe 5: 19 God was in Christus
de wereld met Zichzelf verzoenende, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en Hij heeft ons het woord van de verzoening toevertrouwd.

Johannes ziet Jezus komen en zegt:
Johannes 1: 29 Zie, het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.
Jezus zei zelf:
Johannes 12: 47 Indien iemand naar mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, Ik oordeel hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden.

Yahweh zelf stelt:
Ezechiël 18: 4 Zie, alle zielen zijn van Mij,

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende