U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Het Bevel In de Genadeboodschap

Zijn er bevelen die we moeten opvolgen binnen de genadeboodschap? Ja! Wel degelijk!
Ons is bevolen geen onderwijs te geven dat terugleidt naar een wettische gezindheid, dat mensen terugbrengt in gebondenheid aan godsdienst.

Ons is bevolen om genade in al zijn rijkdom en weidsheid aan de mensen bekend te maken. De reikwijdte van die overvloeiende genade overspoelt allen. Genade impliceert dat we geboden zijn die reikwijdte bekend te maken.
1 Timotheus 4: 11 Beveel en leer dit.

1 Timotheus 2: 3-6 Dit is goed en aangenaam voor God, onze Redder,
die wil, dat alle mensen gered worden en tot bovenkennis van de waarheid komen. Want er is één God en ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd.

Laten we kijken hoe de Aramese Peshitta Bijbel dit gedeelte weergeeft volgende de vertaling van Murdock:
1 Timotheus 2: 4 Die wil dat alle mensen leven en bekeerd worden tot de kennis van de waarheid.

De Engelstalige letterlijke weergave van Young luidt als volgt:
1 Timotheus 2: 4 Die werkt aan alle mensen om gered te worden en om tot de volle kennis van de waarheid te komen.

Kan Elohim (God) alle mensen redden als Hij dat nu zo graag wil?

De Apostelen vroegen Christus:
Mattheus 19: 25 Wie kan dan gered worden?
Jezus antwoordde hen:
Mattheus 19: 26 Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.

1 Corinthe 15: 22 Evenals
in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

Johannes 6: 51 Het brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees, voor
het leven van de wereld.
Christus stond bekend als het Brood van het Leven. Hij was geboren in Bethlehem. Die naam betekent: ‘Broodhuis’. Hoe volmaakt!

1 Timotheus 4: 10 Hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Redder is van alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen.

1 Timotheus 4: 11 Beveel en leer dit.
Onze instructies zijn om dit te bevelen en te onderwijzen!!!
Kan je dit werkelijk onderwijzen zoals het hier beschreven staat als je christen bent?

Als het je niet lukt om Christus als de Redder van alle mensen te onderwijzen, dan is er iets mis aan je theologie.
Dat is wat Gods Woord zegt in 1 Timotheus 4.

Laten we het nog eens lezen.
1 Timotheus 4: 10 omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Redder is van alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen.

1 Timotheus 4: 10 die een Redder is van alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen.

Romeinen 5: 8 Toen wij nog zondaren waren is Christus voor ons gestorven.
Romeinen 5: 6 Christus is voor goddelozen gestorven.
Lukas 3: 6 Alle vlees zal de redding van God zien.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende