U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Godsdienst Of Vrijheid

Inderdaad! Het is het één of het ander. Je kan niet beiden hebben: Godsdienst en vrijheid. Het zijn namelijk elkaars tegenpolen. Godsdienstvrijheid is dan ook, zoals het zo mooi genoemd wordt, een ‘contradixio in termino’. Het is een woord dat in tegenspraak met zichzelf is.

Termen als ‘godsdienst’ en ‘religie’ zijn uitwisselbaar omdat men daar feitelijk één en hetzelfde mee bedoeld. De tweede term ‘religie’ is echter taalkundig heel mooi tot haar grondbetekenis terug te brengen. Daar gaan we dan ook eventjes op in.

Het woord ‘religie’ komt van het Latijnse woord ‘religio’, dat is afgeleid van het werkwoord ‘religiare’, dat ‘binden’ betekent in de betekenis van ‘onder een verplichting stellen’.
Deze uitleg komt van het ‘World Book Dictionary’.

Dat woordenboek gaat nog een hele stap verder in zijn uitleg door die verplichting te omschrijven als ‘taak’. Zo’n taak is volgens dat woordenboek dan iets wat men hoort te doen, iets wat juist is om te doen.

Eén van de heerlijkste dingen die genade aan gelovigen doet, is dat je vrij komt van de godsdienstige, de religieuze, verwachtingen die anderen op je willen leggen. Wetticisme is wat dat betreft dan ook nog eens godsdienst in zijn meest schitterende smerigheid.

Een wettische geest zal altijd zijn of haar verwachtingspatroon aangaande het gedrag de ander opleggen. Voldoet die ander niet aan zijn of haar verwachtingen dan ligt het oordeel klaar. Zie daar: De geschiedenis van godsdienst!

GODSDIENST!!!!
Wij wijzen je de juiste weg om te geloven en om te handelen! Stel je geloof in de leer zoals wij het jou voorstellen! Handel zoals wij dat voorschrijven! Doe je dat dan zal je beloond worden! Doe je dat niet dan zal je bestraft worden!

Het was de godsdienst die Jezus terechtwees. Hij deed namelijk niet wat men van Hem verwachtte. De Ondeugd.
Mattheus 11: 16-17 Waarmee zal Ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk aan kinderen, die op de markten zitten en de anderen toeroepen: Wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld en jullie hebben niet gedanst; wij hebben klaagliederen gezongen en jullie hebben geen misbaar gemaakt.
De Heer sprong niet als de geestelijke leiders zeiden: ‘Spring’. Hij vroeg zelfs niet: ‘Hoe hoog?’

Jezus was volkomen vrij van godsdienst. Genade heeft ook ons volkomen bevrijd van godsdienst.

Geen enkel verwachtingspatroon van welk wettisch mens ook drukt ons nog. Wij zullen dus diezelfde kritiek krijgen van de godsdienst. O, wat zijn we toch een ondeugden.

Besef wel dat de godsdienstige wereld je vrijheid in Christus dan wel haat, maar het benijdt je ook.

De structuren die ze hebben opgetrokken om hun godsdienst te beleven geven hen geen enkele speelruimte voor de vrijheid die jij kent.

Innerlijk hunkert elk godsdienstig mens naar de vrijheid in Christus, maar de godsdienst zelf bindt hen met leer. Oprecht geloven ze dat ze het getuigenis van God in de waagschaal leggen en het geloof zouden verloochenen als ze zich op dit gladde ijs zouden wagen.

De godsdienstige mens is doodsbenauwd dat als je in de vrijheid van Christus komt te staan, dat dan de wellusten vrij spel krijgen en de zonden niet meer te beteugelen zijn. Al die decennia vechten tegen de zonde zou dan tevergeefs blijken te zijn.

Men kent de vrijheid in Christus niet en bekijkt het vanuit hun godsdienstig (en dus gebonden) perspectief. Men kent de eenheid in Christus niet en gelooft dus ook niet dat Christus als het nieuwe leven in ons niet zondigt. Godsdienst benijdt ons en strijdt zelf vergeefs verder haar godsdienstige strijd tegen de zonde.

Heerlijk te weten dat Gods genade zo ver reikt dat ook zij eenmaal die overvloeiende rijkdom van Gods bevrijdende genade zullen leren kennen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende