U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Verschil Genade & Identiteit

Je kent het dilemma misschien zelf ook wel:

Je bent blij met de gemeente waar je samenkomt omdat de genade daar een duidelijke plaats heeft. Toch wordt vanaf de kansel regelmatig benadrukt dat we smerige zondaren zijn.
Je bent enthousiast over een bepaalde Bijbelleraar omdat genade bij hem voorop staat. Toch wijst hij telkens op de noodzaak om ons te reinigen van onze zondige praktijk.

Sommigen vinden ook dat ik die praktische kant van de boodschap mis. Enkelen vinden daarom zelfs de boodschap van onvoorwaardelijke genade een gevaarlijke boodschap. Waar zit dat verschil in verkondiging van de ene soort genade en die andere soort?

Het grote verschil zit hem volgens mij niet zozeer in genade op zich, als wel in het zicht op welke identiteit jij en ik ontvangen hebben in Christus.
2 Corinthe 4: 10 Opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam zal openbaren.
Galaten 2: 20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar
Christus leeft in mij.
Colosse 1: 27
Christus in jullie, de hoop van de heerlijkheid.
Colosse 3: 3-4 Jij bent gestorven, en je leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu
Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zullen jullie ook met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

Er zit een levensgroot verschil in het verstaan van de genade van God en het verstaan van wie jij bent in Christus. Ik wil niet beweren dat ik de wijsheid in pacht heb en dus iedereen maar kan beoordelen. Wel merk ik dat er veel prediking van genade is zonder een echt zicht op de identiteit die we in Christus bezitten.

Het is heerlijk als mensen zien dat God altijd in genade met mensen handelt. Men verkondigt dan dat we onze best voor de Heer mogen doen, maar dat de Heer ons er niet op afrekent als we de mist ingaan. Heerlijk als men die genade verstaat. Mijn vraag is echter: Gaat Christus volgens die prediking dan wel eens de mist in?

Het is heerlijk als men verkondigt dat God van ons houdt ongeacht hoe verdorven we ook zijn. Inderdaad, Gods liefde zal nooit door enig obstakel weerhouden worden. Grandioos! Maar mijn vraag is dan wel: Hoe verdorven is Christus dan in het oog van die prediking?

De geweldige boodschap over onze identiteit in Christus is dat Gods genade niet eindigt bij het oneindig liefhebben van ons, ongeacht hoe we ons ook gedragen. Gods genade gaat zover dat we helemaal één gemaakt zijn met Christus. Over die identiteit spreken de bovenstaande Bijbelgedeelten.

Ergens gelooft vrijwel iedereen wel iets van die eenheid in Christus. Maar op de één of andere manier of om de één of andere reden gelooft men niet dat wat er in die teksten staat ook de letterlijke werkelijkheid is.

Christus is jouw leven. Christus is mijn leven. Heel letterlijk gesproken gaat Christus dus ook zijn leven leiden in jou en mij en is dus als zodanig ook verantwoordelijk.

We blijven dus altijd geconfronteerd worden met verkondigers van genade die een heerlijke voorstelling van Gods onvoorwaardelijke liefde tekenen, maar jou wel wegzetten als een smerige zondaar. We weten zelf wel dat Gods genade verder gaat in onze identiteit in Christus. Wat doen we dan bij zo’n prediking? Net als bij een kluifmaaltijd eten we het vlees op en laten de botten liggen en genieten van de boodschap van onvoorwaardelijke liefde en genade.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende