U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Wie Nam Wie Aan?

In mijn leven heb ikzelf nogal eens ongelovigen gevraagd: ‘Wordt het geen tijd dat jij Jezus Christus aanneemt in je leven?’ Een kenmerkende vraag voor een evangelist.

Ik heb nooit scores bijgehouden, maar ik denk dat het aantal dat ik ook daadwerkelijk tot de Heer mocht leiden aanzienlijk is. Volgens sommigen heb ik een bepaalde kroon verdiend die niet voor andere gelovigen is weggelegd. Ik betwijfel die aanval op genade zeer sterk.

Nu komt het punt dat ik maken wil: Was de vraag die ik de ongelovige stelde Bijbels gezien correct? Nee, er deugt inderdaad niks van. Ik zal het nog radicaler stellen: Christus wil niet in het leven van iemand binnenkomen. Onze redding draait totaal niet om de vraag of ik Christus in mijn leven wil aannemen.

Johannes 15: 16 Niet jullie hebben Mij, maar Ik heb jullie uitgekozen.
Dit zei Jezus tegen Zijn discipelen. Het vlees leest deze uitspraak vanzelfsprekend omgekeerd: Wij kiezen voor Jezus, waarna Hij bij ons binnenkomt en ons sindsdien heel erg dankbaar is. Ben je mal. Jij hebt Christus niet aangenomen. Hij heeft jou aangenomen.

Efeze 1: 5 Hij heeft ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil,

Johannes 15: 5 Zonder Mij [Christus] kunnen jullie niets doen.
We hebben alles te danken aan het feit dat Hij ons uitkoos, ons helemaal één maakte met Zichzelf.
Romeinen 6:8 Wij zijn met Christus gestorven,
Galaten 2:
20 Met Christus ben ik gekruisigd,
Efeze 2: 5-6 Wij zijn mee levend gemaakt met Christus,……., Hij heeft ons mee opgewekt en ons mee een plaats gegeven in de hemelse, in Christus Jezus,
Efeze 3:
6 We zijn mee–erfgenamen, meeleden en meegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie,

We zijn wie we zijn in Christus. We zijn met Christus gestorven. Dat gebeurde niet bij mijn keuze. Dat gebeurde 2000 jaar geleden.
We zijn met Christus gekruisigd. Dat gebeurde niet bij mijn keuze. Dat gebeurde 2000 jaar geleden.
We zijn met Christus levend gemaakt. Dat gebeurde niet bij mijn keuze. Dat gebeurde 2000 jaar geleden.

We hebben mee een plaats gekregen in de hemelse. Zelfs dat gebeurde niet bij mijn keuze. Dat gebeurde 2000 jaar geleden.

We zijn samen erfgenaam met Christus. We zijn samen lichaam in Christus. We zijn samen deelgenoten in Christus. Niet dankzij onze keuze een tijdje terug. Dankzij zijn keuze 2000 jaar terug.

Wanneer heeft Christus voor ons gekozen?

Romeinen 5: 6 Toen wij nog krachteloos waren,
2000 jaar terug.

Romeinen 5: 6 Toen Hij voor [ons] goddelozen is gestorven.
2000 jaar terug.

Romeinen 5: 8 Toen wij nog zondaren waren,
2000 jaar terug.

Christus koos jou. Hij koos voor jou. Hij heeft toen de wereld (dus ook jou) met Zichzelf verzoend. Hij heeft jou uit de dood opgewekt. Hij heeft je gezet aan de rechterhand van de Vader.

Ik ben de gerechtigheid van God in Christus.
God heeft me uitverkoren.
Hij heeft me tot overwinnar over al mijn vijanden gemaakt.
Welke reactie kunnen we hierop nog wel geven?

Hallelujah!!!

Zelfs de Zwijgende Monikken Juichen Mee

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende