U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Actuele Praktijk Van Reus Godsdienst

2 Corinthe 6: 17 Gaat weg uit hun midden, en scheidt u af,
Hebreeën 13: 13 Laten wij tot Hem uitgaan buiten de legerplaats.
Openbaring 18: 4 Gaat uit van haar, mijn volk,

Reus ‘Godsdienst’ wordt in de wereld aangezien voor het christelijk geloof. Helaas bewonderen ook veel echte gelovigen deze reus alsof het de verwerkelijking van hun geloof is. Afgelopen weken kwam deze gigant op zeer beschamende manier meerdere keren in het nieuws.

Ik wijs altijd bijzonder graag op het heerlijke resultaat van Gods oneindige genade. Die genade wordt door vrijwel het gehele godsdienstige stelsel, of het nu Katholiek, Protestant, Evangelisch of Charismatisch is als ketters afgewezen.

Het maakt niet uit omdat het genot van Gods liefde en genade die afwijzing ook echt ver overstijgt. Uiteindelijk zullen allen toch gewonnen worden door de oneindige, overweldigende liefde en genade van God.

De laatste tijd toont deze reuzengigant van de menselijke godsdienst steeds meer zijn ware gezicht. Een deel van de evangelische wereld is zich aan het wapenen voor een eindstrijd. Het gaat dit keer niet om een geestelijke wapenrusting, waar ze zelf mee aan de slag denken te moeten gaan. Dat eigen werk is op zich al een misser van de bovenste plank. Het gaat dit keer echter een hele slag verder.

Deze evangelische beweging zoekt zijn geborgenheid niet meer in Christus alleen. Dat is volgens hen ontoereikend om in deze eindtijd het evangelie duidelijk voor het voetlicht te brengen. Ze grijpen dan ook naar zeer letterlijke, materiële wapens. Eigenlijk ook wel een logisch gevolg als je toewijding aan de Heer met je eigen beste krachten als de juiste weg tot levensheiliging ziet.

Bij de Rooms Katholieke Kerk zie je een compleet ander beeld. Daar zien we een plaatje van de verwording, die een gevolg is van de macht van een godsdienstig instituut.

Vele malen heb ik er al op gewezen dat de Gemeente, het Lichaam van Christus, in onze tijd een onzichtbare verborgenheid is. De Gemeente valt eenvoudigweg niet tot een instituut over te zetten. Daar zie je al de misser bij elke groepering die zijn verlangen om samen te komen verder heeft laten doorgroeien tot een godsdienstig stelsel, of het nu Katholiek, Protestant, Evangelisch of Charismatisch is.

Het instituut denkt geestelijke macht te hebben. Bij evangelische groeperingen gaat het meestal niet verder dan de oudstenraad die deze macht denkt te kunnen uitoefenen. Bij de Katholieken is dat het hele instituut. Bij die macht passen geen fouten. Als er dan ook fouten aangewezen worden moet de glasharde ontkenning als enig denkbaar antwoord opgevoerd worden. Als er wordt aangedrongen op onderzoek van de fouten is het dan ook vanzelfsprekend dat men dat onder de noemer ‘Christenvervolging’ plaatst.

Hoe de wereld hier natuurlijk tegenaan kijkt wordt duidelijk in de volgende video:

Voor de Nederlandse vertaling van de video click hier
Daar waar zicht komt op genade en genade alleen, zal God deze mensen ieder individueel uit die gigantische reus van godsdienstige systemen leiden. De Bijbel tekent die weg. In de geschiedenis zagen we ook al voorbeelden. Misschien door eigen keuze, misschien ook door excommunicatie. Persoonlijk staat men dan tegenover het slachtoffer. In die persoonlijke weg is er die overvloeiende rijkdom van genade. Daar is een weg van herstel.

Een systeem valt niet te herstellen omdat die reus op zich al een leugen is. Waar genade werkt daar is en zal ook herstel plaatsvinden. Laat de vrijheid die je in Christus bezit niet wegroven door een priester of predikant. Gods genade vult je tot overvloeiens.

Laat geen priester of predikant je de grote vrijheid die we bezitten in Jezus afpikken. Want ‘door genade zijn we gered’ en ‘we zijn niet onder de wet, maar onder de genade’. Laat niemand je misleiden. Geen vrouw of man kan verdienen wat God je gratis aanbiedt.

De Goede Herder zei: ‘Mijn juk is zacht en mijn last is licht’.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende