U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Koplopers Om Na Te Volgen

Hebreeën 13 :7 Houdt uw voorgangers in gedachtenis, die het woord van God tot u hebben gesproken; let op het einde van hun wandel en volgt hun geloof na.

In al de 27 maal dat dit Griekse woord in het Nieuwe Testament gebruikt wordt, wordt het op een wel zeer uitgebreide reeks manieren vertaald. De primaire gedachte die in elke tekst zou passen is ‘voorop lopen of bij de hand nemen en ergens naartoe leiden’.

Het is wel gunstig als we gelijk doorhebben dat deze brief aan Israëlieten geschreven is. Het Nieuwe Verbond staat hier nog als een huis en er is in het geheel geen sprake van de Gemeente, het Lichaam van Christus. Men had dus nog een uiterlijke voortzetting van de synagogen met daarin hun voorgangers. Wij kennen dat niet meer.

Natuurlijk zijn er legio voorbeelden van christelijke imitaties van Joodse synagogen. Dat heten Kerken. Ook al lijkt het legitiem. Er is geen Bijbelse grond voor.

Toch is er veel wat we van de voorgangers in deze tekst kunnen leren. Men misbruikt de tekst nogal eens om aan te geven dat je de kerkelijke voorganger hoog moet achten: ‘Houdt hem in gedachtenis’. Mijn reactie is dan nogal eens: ‘O, ik wist niet dat hij al gestorven was’. Hetgeen waar je namelijk op moet letten is zijn of haar einde. Als daar voorlopig nog geen sprake van is, dan is er ook weinig in gedachtenis te houden.

Deze koplopers hebben het Woord van God gesproken. Toch worden we er niet op geattendeerd dat we hun leer voor de aandacht houden. Daar wordt de aandacht niet op gericht. Ook wordt niet gezegd dat we hun onderwijs zouden navolgen.

Veel kerken hebben hun eigen leerstellingen. Vaak opgesteld door hun kerkelijke voorgangers. De radertjes van de leer lopen niet meer zo geolied. Traditie is tussen de groeven geslopen en de kerkleer is heilig verklaard. Als een Bijbeltekst onomwonden tegen de leer van de kerk in spreekt dan is degene die dat Bijbelgedeelte omhelst een ketter. De leer van de kerk moet zuiver blijven.

Er wordt hier wel gesproken over het einde van de wandel van deze koplopers. Let daar op! Waarom? Moeten we die wandel nadoen? Moeten we proberen net zo te wandelen als deze koplopers? Bekijken we wat het leven uit genade heeft uitgewerkt en proberen we nu dat resultaat te imiteren?

Er wordt hier een heel andere reden gegeven om op hun einde te letten. Wanneer iemand ouder wordt dan verdwijnt vaak de uiterlijke verpakking van de mens. Dat wat we nog voor de schijn van de wereld konden ophouden toen we nog fitaal waren, verdwijnt als we ouder worden. Je ware ‘ik’ komt openbaar.

Ik heb streng religieuze mensen meegemaakt, die tijdens hun leven nog best aardig voor de dag konden komen. Op een bepaalde leeftijd viel de verpakking weg en was er geen ruimte meer voor de vriendelijke lach. Men liet zien wie men werkelijk was. Wat is het heerlijk als je geleerd hebt alleen terug te vallen op de persoon van de Heer Jezus als jouw leven. Als je niks hoog hoeft te houden, maar je hebt alleen de Heer, dan valt er ook niks weg bij het ouder worden.

Let op het einde van hun wandel. Wat zie je? Genade alleen? Is daar alleen nog Christus? Dan weet je gelijk wie de Bron van dat geloof is. Imiteer dat maar. Laat je ook enkel en alleen maar vullen met die overvloeiende rijkdom van Gods genade. Christus is jouw Koploper en Hij maakt jou tot koploper onder de zijnen.

‘Volg hun geloof na’.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende