U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Christus Leeft!!

1 Corinthe 15: 14-19 Indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook jullie geloof…..

en indien Christus niet is opgewekt, dan is jullie geloof zonder vrucht, dan zijn jullie nog in jullie zonden. Dan zijn ook zij, die in Christus ontslapen zijn, verloren. Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen.

Beklagenswaardig?
Egypte was beklagenswaardig.
Exodus 12: 30 Farao stond ‘s nachts op, hij en al zijn dienaren en alle Egyptenaren; en er was een luid gejammer in Egypte; want er was geen huis, waarin geen dode was.
Niets beklagenswaardigs onder Israël.
Exodus 12: 13 Het bloed zal voor jullie dienen als een teken aan de huizen, waar jullie zijn, en wanneer Ik het bloed zie, dan ga Ik jullie voorbij.

Egypte was beklagenswaardig.
Exodus 15: 12 U strekte uw rechterhand uit; de aarde verzwolg hen.
Niets beklagenswaardigs onder Israël.
Exodus 15: 13 U leidde in Uw goedertierenheid het volk dat U verlost hebt; U leidde het door Uw kracht naar Uw heilige woonstede.

Beklagenswaardig. Als we het zo zien waren er nog velen beklagenswaardig. Letterlijk betekent dat: mensen die de barmhartigheid of de genade opwekken. Het verwante woord wordt namelijk ook wel met ‘genade’ weergegeven.

Titus 1: 4 Genade zij u en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Heiland.
Die genade is niet alleen opgewekt, maar is ook uitgewoed,

De Dood is teniet gedaan
Jezus is opgestaan
Jezus, de Leeuw van Juda
Overwon de dood.

Het heerlijk resultaat?
1 Corinthe 15: 20-22 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

Wanneer in Christus allen levend gemaakt zijn, wie is dan nog beklagenswaardig?

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende