U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Christus kennen naar het vlees

2 Corinthe 5: 16 Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer.

Zo vlak voor Pasen is dit wel een eigenaardige tekst om eens even centraal te stellen. Dat ben ik me heel goed bewust. In deze lijdenstijd horen we volgens de kerkelijke kalender aan niets anders te denken als aan Christus naar het vlees.

De populariteit van de Film ‘The Passion Of The Christ’ is in deze week voor Pasen altijd op zijn hoogst binnen de christelijke wereld. Het bloed gutst van het scherm. Daar zou je dan ook nog je geestelijke voldoening in moeten vinden. Nou, niet bepaald!

Er is trouwens iets vreemds met die uitdrukking ‘naar het vlees’. Het gros van de evangelische wereld vult dit negatief in. Het zou het boze in ons zijn dat er altijd toe neigt om kwaad te doen.

Er zijn buiten onze uitgangstekst twee teksten over Christus waar deze uitdrukking ‘naar het vlees’ in voorkomt. Dat zijn twee positieve teksten.
Daarnaast zijn er twee teksten over Israël met deze uitdrukking, waar het ook al positief gebruikt wordt. Paulus spreekt ook over zijn verwanten ‘naar het vlees’, zonder daar iets negatiefs mee te bedoelen.

In Galaten schrijft Paulus tweemaal over Hagar bij wie Ismaël ‘naar het vlees’ verwekt is. Dit lijkt negatief omdat het de ene keer tegenover de belofte en de andere keer tegenover de Geest staat. Izaäk is echter op bovennatuurlijke manier verwekt tegenover deze natuurlijke verwekking van Ismaël. In die zin is elke natuurlijke verwekking ‘naar het vlees’. Ik denk niet dat één van mijn kinderen ‘naar de Geest’ verwekt is, hoewel de Heer daar wel degelijk bij was. Echtparen die nu geen kinderen kunnen krijgen maar wel uit genade leven blijven toch kinderloos. Het bovennatuurlijk ingrijpen van God, waar ‘de belofte’ en ‘de Geest’ op wijst, functioneert in onze huishouding van God namelijk niet. Ook bij Hagar is het gebruik van die uitdrukking dus niet negatief.

Zelfs alle tien de keren dat deze uitdrukking ‘naar het vlees’ gebruikt wordt voor de wandel van de gelovige heeft het nog niet die negatieve inslag. Als Paulus over de Corinthiërs schrijft dat er ‘naar het vlees’ niet veel wijzen en invloedrijken waren, dan wijst hij uitsluitend op hun maatschappelijke komaf. Als hij in Efeze en Colosse de gelovige slaven oproept om hun meesters ‘naar het vlees’ te gehoorzamen, dan zit daar geen negatieve beoordeling in die uitdrukking.
Datgene wat we van nature zijn zit op zich dus niets kwaads in. Echter willen we daar vanuit iets doen voor God, iets presteren in de dienst van de Heer, dan zullen we altijd te kort komen. Daarom betekent het leven naar het vlees’ zonder meer de dood. Eigenlijk zijn die duidelijke Bijbelteksten over dit leven ‘naar het vlees’ een heerlijke aanmoediging om uitsluitend uit genade alleen te leven.

Die twee andere teksten, die nog spreken over ‘Christus naar het vlees’.
Romeinen 1: 3 Zijn Zoon, gesproten uit het geslacht van David
naar het vlees,
Romeinen 9: 5 De vaderen en uit hen is,
naar het vlees, de Christus, die is boven alles, God, te prijzen tot in eeuwigheid! Amen.

Er is niets mis met Christus naar het vlees. Dat is de opgestane Heer, maar dan in relatie met Zijn aardse uitverkoren volk Israël. Het is de Messias, zoals Hij in Zijn bediening met de besnijdenis, oftewel de Joden, staat. Het is de Messias die Zijn aardse Rijk komt oprichten.
Het is de Messias die komt helen en genezen allen die ziek zijn. Die relatie heeft Hij met Zijn volk Israël.

Heidenen hebben Hem nooit zo gekend. Paulus in zijn vroege bediening wel. Ook Paulus wist van wanten wat genezingen betreft. Als iemand nu nog zo Christus naar het vlees’ denkt te kennen, thans niet meer.

Wij kennen de verheerlijkte Heer aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Hij die de positie van heerschappij heeft ingenomen is nu ons leven. Wij kennen Hem als ons Leven. Hij is opgestaan. Wij zijn mee opgewekt. Hij is gaan zitten aan Gods rechterhand. Wij zijn mee gezet in de hemelse.

Hij stort Zijn hemelse, geestelijke zegen op ons uit. Niet karig. Niet krenterig. Ruimschoots. Overvloeiend. Hoeveel? Veel? Nog meer? Nog veel meer? Alle! Echt Alle! Absoluut ALLE Geestelijke zegen. Niets heeft Hij achtergehouden. Zo kennen wij Christus, onze Heer.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende