U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Een 1 April Grap

Het is weer 1 April. De dag om de ander voor de gek te houden.

‘Hoe weet u wat u moet doorgeven, meneer de prediker?’
‘O, de Heer geeft het zijn beminden in de slaap. Ha ha ha, 1 April!’
‘Heeft u de Bijbel niet nodig?’
‘Mijn toespraken komen regelrecht van God. Ha ha ha, 1 April!’
‘Bent u zeker van uw boodschap?’

'Het is 100 % zeker dat wie niet gelooft regelrecht naar de hel gaat. Ha ha ha, 1 April!’
‘Bent u ervan overtuigd door de Heer tot prediker geroepen te zijn?’
‘Dat was al gelijk bij mijn geboorte duidelijk. Ha ha ha, 1 April!’

‘Streelt alle aandacht van de media niet uw ego?’
‘Ik ben een dienstknecht van de Heer. Dat komt niet in mij op. Ha ha ha, 1 April!’
“Gelooft u zelf in wat u predikt?’
‘Absoluut! Ha ha ha, 1 April!’

Uiterlijke godsdienst van de mens is er in velerlei vorm. Het is maar zelden dat iemand openlijk uitkomt voor het menselijk sluwe spel dat gespeeld wordt om voor vroom godsdienstig door te gaan.

We hebben ook geen enkele taak om mensen te veroordelen. God houdt van een ieder, of hij of zij zich wel of niet achter godsdienst verschuilt maakt daarbij niets uit. Gods genade en liefde blijft doorstromen naar hen.

Hier is een gewezen prediker, de charismatische kinderevangelist Marjoe Gortner, die helder verslag doet van de godsdienstige misleiding die hijzelf op zijn naam heeft staan. Veel mensen vielen onder zijn prediking in de geest terwijl hij er zelf totaal niets van geloofde.

Voor de Nederlandse vertaling van deze video click hier
Wat bezielde deze Marjoe Gortner en hoe kreeg hij de mensen in deze extase? Wie op de Vrijdagavond naar SBS6 kijkt ziet in het programma ‘Op Zoek Naar De Nieuwe Uri Geller’ precies dezelfde manipulatie van de menselijke geest terug die deze vorm van godsdienst zo kenmerkt. Luister naar het eerlijke en open verslag van deze gewezen prediker.

Voor de Nederlandse vertaling van deze video click hier
Als 1 April grap is het smakeloos. Als godsdienstige prediking zorgt het voor veel geestelijke gevangenen. Deze Marjoe heeft die godsdienst gelukkig de rug toegekeerd. God heeft hem zeker niet de rug toegekeerd.

God zal niemand van ons ooit de rug toekeren. Dat is nou juist Gods blijde nieuws:
Wil je niets van Godsdienst of God zelf weten? Zijn genade is en blijft er voor jou.

Zit je midden in de 1 April godsdienst van manipulatie? Gods genade is en blijft er voor jou.
Zit je midden in de wettische godsdienst? Gods genade is en blijft er voor jou.
Zit je in een uiterlijke godsdienst? Gods genade is en blijft er voor jou.
Leef je voluit uit genade? Gods genade is en blijft er voor jou.

Gods beloften zijn geen 1 Aprilgrap.
God belooft geen genezing. Dat zou een 1 Aprilgrap zijn.
God belooft geen materiële welvaart. Dat zou een 1 Aprilgrap zijn.
God belooft geen extreme kicks. Dat zou een 1 Aprilgrap zijn.

God schenkt zegeningen. Dat is Zijn onvoorwaardelijke genade.

Hemelse zegeningen. Dat is Zijn overweldigende genade.
Geestelijke zegeningen. Dat is Zijn overvloeiende genade.
Het zijn alle, echt alle geestelijke zegeningen in de hemelse.
Wow! Wat een God van genade.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende