U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Troeteltekst Aller Tijden 3

Het wordt nu wel eens tijd om mijn eigen praktische aanvaringen (of waren het ervaringen?) met deze troeteltekst aller tijden aan de website toe te vertrouwen. Daarmee sluit ik deze aparte reeks knipoogjes over die ene tekst af.

Efeze 4:20 Gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.
Ik ben in 1967 bij de onafhankelijke baptisten in Amsterdam tot geloof gekomen. Daar kwam een keer een delegatie broeders en zusters uit Amerika op bezoek. ‘De aroma komt je tegemoet als je de Amerikaanse tourbus opendoet’.

De geurtjes werden niet met mate gebruikt, evenmin als het verf- en plamuurwerk.

De onafhankelijke baptisten hadden een centraal landelijk orgaan waar van de broeders uit Amsterdam een klachtenbrief over deze Amerikaanse delegatie naar toeging. De Amerikaanse zusters hadden zich volgens de Amsterdamse kerkenraad als een Delila opgedirkt. ‘Gij geheel anders!!!’

Gelijktijdig ging er een Engelse brief van de Amerikanen naar dit centraal orgaan.

Voor de aanvang van dienst stond vrijwel de gehele kerkenraad van de baptisten voor de ingang van de kerk te roken. Dat kon toch zeker niet? ‘Gij geheel anders!!!’

Acht jaar nadat ik tot geloof was gekomen leerde ik voor het eerst iets van genade voor mijn praktisch leven kennen. Ik kwam minder vaak in de kerk en was vrijwel doorlopend in het Vondelpark of op de Dam te vinden. Daar kwam ik in aanraking met de groep die duidelijk een stempel zou drukken op mijn eigen culturele wezen: De hippies.

De Jezus-beweging was in Amsterdam iets wat volledig buiten elke kerkelijke stroming om ging. Dat werd meer mijn geestelijk thuis als welk kerkgenootschap dan ook. In die tijd leerde ik ook Machtelt, mijn vrouw kennen. Zij leerde op haar beurt in die tijd de Heer kennen.

Er was feitelijk geen structuur in deJezus-beweging. Hooguit kon je zeggen dat dat nou juist de structuur was.

Soms belanden we in een evangelische koffiebar van de kerk. Daar sprak een Amerikaanse zuster Machtelt een keer aan op haar zwarte zigeunerjurk. Het was de kleur zwart die absoluut niet bij het christen zijn hoorde. Ook in onze kleding horen we te tonen dat we Jezus toebehoren. ‘Gij, geheel anders’.

Er zou nog enige tijd overheen gaan voordat we in Gouda terecht zouden komen. Die sprong vooruit maak ik even om de multifunctionele kant van deze troeteltekst aan te geven. Het was in Gouda dat we voor het eerst geconfronteerd werden met de zware gereformeerde gezindte.

Zondagochtend zagen we daar hele zwermen zwart over straat uiteenlopen naar verschillende denominaties. Het zwart kon zich blijkbaar niet bijeenhouden.

Ik heb met velen van hen stevige gesprekken gehad. Van één ding waren ze absoluut overtuigd. Wij konden niet zo maar zeggen bij Jezus te horen. We liepen niet eens in het zwart. ‘Gij, geheel anders’.

In Amsterdam raakte ik diep onder de indruk van de overgave en toewijding van een sekte die zeer actief was: ‘The Children Of God’.

In die tijd had ik mijn baan opgezegd om me bij hen aan te sluiten. Het was een alles of niets groepering volgens een sterk beginsel van communevorm. Uiteindelijk ben ik er gelukkig vertrokken.

De ‘Children Of God’ konden zeer goed duidelijk maken wat de wereld is en hoe mensen die daartoe behoren eruit zien. De wereld dat waren die mensen die in keurige kleren paraderen om te laten zien hoe geslaagd ze wel waren. Wat de man betrof werd dat duidelijk gekenmerkt door een keurig net pak met stropdas. ‘Gij, geheel anders’.

Wat Mogen We Dan Nog Wel Dragen?

Ik zei al dat ik me gelukkig van 'The Children Of God' had terug getrokken.

Toen we in Gouda kwamen wonen werd ik echter vanwege precies dezelfde overgave en toewijding zeer aangetrokken door ‘de Gesloten Vergadering’. Daar hebben we achttien jaar van ons leven doorgebracht. Uiteindelijk liep ik in pak, zoals ongeschreven was voorgeschreven, omdat we niet wereldgelijkvormig mochten zijn. ‘Gij, geheel anders’.

Hoewel de Heer dus 8 jaar na mijn bekering mijn ogen al had geopend voor genade in het praktische leven, heb ik diezelfde ogen ook weer gesloten en volgens regels en normen geleefd, want ‘Gij, geheel anders’.

In de negentiger jaren zette ik alle exegetische (Bijbeluitleg) boekjes aan de kant en ging op onderzoek uit in de Bijbel en de Bijbel alleen.

Toen kreeg ik weer oog voor de indeling in de Bijbel en hoe God nu in genade heerst. De ogen zijn weer open gegaan en ik heb weer het volle zicht op een opgestane Heer als mijn leven. Want zo heb ik Christus leren kennen.

Nog eenmaal deze troeteltekst, maar dan zoals die echt klinkt.
Efeze 4:20 Jij hebt Christus op deze manier niet leren kennen.
We hebben Hem leren kennen als de Opgestane, die nu leeft in ons. Het hele oude leven met wet, normen, waarden en regels en al is met Christus achtergebleven in het graf. Hij werkt nu Zijn leven in ons. Zo hebben we Christus leren kennen. Wat een genade!!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Vervolg