U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Troeteltekst Aller Tijden 2

De troeteltekst aller tijden van de wettische godsdienst:
Efeze 4:20 Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.

Het blijkt opnieuw een genadetekst pur sang:
Efeze 4:20 Jij hebt Christus op deze manier niet leren kennen.

imagine

Voordat ik op mijn persoonlijke ervaringen, oftewel aanvaringen, met deze troeteltekst terechtkom, wil ik in dit knipoogje eerst nog ingaan op de context van dit Bijbelgedeelte.

In de voorgaande teksten (Efeze 4: 17-19) kom je allerlei losbandigheid en onreinheid tegen. Je kan toch moeilijk beweren dat je Christus op die manier hebt leren kennen? Nou, dat is maar de vraag. Die vraag ligt er natuurlijk niet voor hen die de genade als een heerlijke waarheid omarmd hebben. Die vraag ligt er echter wel degelijk bij de wettische godsdienst.

Als je aan de wettisch denkende gelovige uitlegt dat Christus jouw leven is en dat je nu alleen maar uit Zijn genade hoeft te leven, dan volgt gelijk de vraag: ‘Dus jullie kunnen maar doen en laten waar je zin in hebt?’

Zij denken dan blijkbaar aan losbandigheid en onreinheid. Mijn antwoord is: ‘Ja, ik kan doen en laten waar ik zin in heb’. Ik denk namelijk aan Christus die mijn leven is en dat dus ook uitwerkt in mij. Zo heb ik Christus leren kennen.

Deze troeteltekst aller tijden van de wettische godsdienst is dus feitelijk een grandioze tekst die explodeert van genade. Het is echter door de vertalers al direct opgevat als een wet. Daarbij hebben die vertalers het zo verwoord dat het wettisch denken er ook nog eens afdruipt. Daarmee is het perfect bruikbaar geworden voor de wettische godsdienst om zijn regels en normen op te dringen.

In vers 21, het volgende vers, vraagt Paulus zich af hoe wij van Christus gehoord hebben en hoe we in Hem onderwezen zijn. Let op!!! Er staat niet hoe we over Hem onderwezen zijn. Er staat niet wat Hij ons onderwezen heeft. Dat zou de weg nog open houden voor regels, wetten, voorschriften of normen. We zijn in Hem onderwezen.

Alles wat we zijn, zijn we in Christus.

Weet Wie Je Bent In Christus

Alles wat we zijn, zijn we in Christus.

Dat is echter geen troetelboodschap voor het wettische denken. Maar dat is nu juist precies wat hier staat. Waar we in onderwezen zijn is onze positie in Christus. Maar wacht, de wettische godsdienst komt toch nog weg met de volgende drie teksten.
Efeze 4: 22-24 dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.

Gij zult dit’ en ‘gij zult dat’. Heerlijke taal dat het hellevuurtje in het binnenste van de wettische godsdienst nog eens lekker opstookt. Doet gij dat niet dan gaat gij ten verderve! Wat zou je moeten doen? Je oude mens afleggen? Je nieuwe mens aandoen? En dat kan de godsdienst?

We zijn in Christus onderwezen. Gaan we naar de grondtekst dan stuiten we in deze drie teksten ook op een voltooide tijdsvorm. Dat komt ook overeen met de hele rest van Paulus onderwijs.

Letterlijk wil dat dus zeggen dat waar we in Christus zijn onderwezen wat onze vroegere wandel betreft onze oude mens is afgelegd en dat ons de nieuwe mens is aangedaan. Dat is alles het werk van Christus. Zo hebben we Christus leren kennen. Alles puur genade.

Helaas voor de wettische godsdienst. Jullie troeteltekst aller tijden blijkt opnieuw een bron van heerlijk stromende genade te zijn.

Ik weet het, de Bijbelse waarheid houdt jullie niet tegen om toch dit Bijbelgedeelte te verkrachten en het te laten buikspreken voor jullie eigen ideologie: De menselijke inspanning voor God. In het volgende knipoogje begin ik aan mijn eigen ervaringen op dat gebied.

Onthoudt dit: De Bijbelse waarheid kan je onderdrukken, genade komt altijd bovendrijven.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende