U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Depressieve Heiligen

Romeinen 8: 37 In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.
Meer dan overwinnaars. Letterlijk vanuit het Grieks dat Paulus gebruikt om zijn brieven te schrijven kan je het zelfs weergeven als ‘hieperoverwinnaars’. Zijn we plotseling SUPERMAN nu we in Christus geplaatst zijn? Trekken we onszelf nu bij de haren uit het emotionele en lichamelijk zwakke moeras? Nee. Paulus tekent onze plek ‘in dit alles’. Hieperoverwinnaars, maar wel midden in onveranderde situaties.

In de Bijbel liggen de emotioneel zwakke mensen, die toch geestelijke overwinnaars blijken te zijn, voor het opscheppen. Paulus zelf is daar een levendig voorbeeld van:
2 Corinthe 1: 9-10 ja, voor eigen besef achtten wij ons als ter dood verwezen, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden stellen, maar op God, die de doden opwekt. En Hij heeft ons uit zulk een groot doodsgevaar verlost en zal ons verlossen: op Hem hebben wij onze hoop gevestigd, dat Hij ons ook verder verlossen zal,

2 Corinthe 4: 8 in alles zijn wij in de druk, maar niet in het nauw; om raad verlegen, maar niet radeloos;
2 Corinthe 7: 5 Want toen wij in Macedonië kwamen, had ons vlees geen rust of duur, doch wij waren van alle kanten in de druk: van buiten strijd, van binnen vrees.

Een op en top heilige in Christus die toch diep depri is. We hebben al gezien dat dit geen zonde is.
Het kan simpelweg de situatie zijn waarin jij je bevindt.
Het kan een aandoening zijn, waar je mee te leven hebt.

Het kan een handicap zijn waarmee je door het leven gaat.
Maar ondanks dat ben je wel degelijk overwinnaar! Je bent namelijk vrij van veroordeling, vrij van schuld, vrij van regels, vrij van satan. Laat niemand je wijs maken dat dit niet het geval zou zijn vanwege je handicap. Die kent zijn Bijbel niet.

Eerst even Gods getuigenis over Job.

Job 1: 1 Job, die man was vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad.
Job 1: 8 Job. … niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad.
Job 2: 3 Job…. niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad.

Job was een heilige. Het doet me niets wat anderen zeggen. De Bijbel tekent hem als een heilige. Moet je nou eens kijken wat Job over zijn eigen situatie te vertellen heeft.
Job 23: 1-9 Job antwoordde: Nu wordt mijn klacht toch tot opstandigheid, hoewel mijn hand mijn zuchten nog bedwingt. O, dat ik Hem wist te vinden, dat ik tot zijn woning mocht komen! Dan zou ik Hem mijn rechtszaak uiteenzetten en mijn mond met bewijzen vullen. Ik zou de woorden vernemen, die Hij mij zou antwoorden, en ik zou verstaan, wat Hij mij zou zeggen. Zou Hij met overmacht tegen mij strijden? Neen, maar Hij zou acht op mij slaan. Dan zou een oprechte bij Hem pleiten, en zou ik voorgoed aan mijn Rechter ontkomen. Zie, ga ik naar het oosten, Hij is er niet; en naar het westen, ik bespeur Hem niet; werkt Hij in het noorden, ik aanschouw Hem niet; keert Hij Zich naar het zuiden, ik zie Hem niet.

Wow!!! Dat is heavy! Dat is geen ‘Hallelujah, Prijst de Heer! Wees blij in de Heer en zing verheugd: Amen Hallelujah’.
Dit is pijn! Dit is zwaar #@?>*!! Niets dan negatieve emoties. Welke ‘wees blij’ prediker zal het nog in zijn hoofd halen een aardig peptalkje aan heilige Job te spenderen? ‘Was ik maar nooit geboren!!!’ en ‘het leven heeft totaal geen zin’ zijn enkele van de coupletten van zijn levenslied.

Was de rijkdom van wie God in zijn leven was nu verdwenen bij deze heilige Job? Nee. Totaal niet! Hij had juist een behoorlijk rijk inzicht in God.
Job 23: 10-11 Want Hij [God] weet, hoe mijn wandel is; toetste Hij mij, ik kwam als goud te voorschijn. Mijn voet bleef vast in zijn spoor,
Job 23: 13-14 Hij
[God] blijft Zichzelf gelijk; wie kan Hem keren? Wat Hij begeert, voert Hij uit. Want Hij zal volbrengen wat over mij beschikt is, en vele dergelijke dingen heeft Hij in de zin.

Job kende God als geen ander.
Job 42:5 Slechts van horen zeggen had ik van U vernomen, maar nu heeft mijn oog U aanschouwd.
In plaats van over Hem gehoord te hebben is daar dat persoonlijk kennen, wat in het diepe dal geleerd wordt.

De vrienden van Job stonden klaar met hun oordeel. Heb jij je ook al in die lijn aangesloten? Hier heb je Job, een heilige die je grote dingen over zijn God kan vertellen. Hij had gedaan wat Filippi 4: 4 ons ook adviseert.
Filippi 4: 4 Wees vol van de genade in de Heer ten allen tijde, wederom zeg ik jullie: wees vol van de genade in de Heer.

Wie die volheid van genade in Christus gevonden heeft weet wat het is om daarin omarmd te zijn te midden van de diepste ellende.
Romeinen 8: 37 In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende