U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Genade Bewijzen

Genade is ongekend in de wereld. Genade is ongekend in de godsdienst. Genade is ongekend in de praktijk van het gewone leven van de gemiddelde gelovige.
Wordt iemand geconfronteerd met genade en ervaart men het als onplezierig, dan spreekt men van een fatalistische levensinstelling.
Wordt iemand geconfronteerd met genade en ervaart men dat als plezierig, dan wordt de uitkomst een voorbeeld om na te volgen en weg is die genade.

Herkent men de gevolgen van genade in iemands leven, dan proeft men liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid of zelfbeheersing. Gaat men dat vervolgens navolgen, dan krijg je in het meest gunstige geval een redelijke imitatie. Dat betekent dat men dus genoegen neemt met nep.

Twee Bijbelteksten spreken ronduit over genade in de praktijk. Het ongemak dat de wereld en de godsdienst hier mee heeft blijkt uit de foutieve vertalingen. Vandaar dat ik nu de vrijheid neem om het direct weer te geven zoals het er echt staat.

Efeze 4:32 Bewijst elkaar genade zoals God in Christus aan jullie genade bewezen heeft.
Colosse 3: 13
Bewijst elkaar genade, indien de één tegen de ander een grief heeft; zoals ook de Here aan jullie genade bewezen heeft..

De Heer werkt met Zijn genade in jou en mij. Dat mag de bron zijn om uit te putten. Die bron wordt vaak niet herkend. Men ziet alleen de gevolgen. Vandaar dat men zelfs als genade werkt daar een wettische les uit kan halen. Men vindt dat men precies zo zou moeten handelen als die ander die alleen maar Gods genade laat werken. Zo wordt genade een wet.

Een heel helder voorbeeld van genade die doorwerkt ervoer Johnny Lee Clary, die als voormalig Ku Klux Klan-leider stuitte op een zwarte dominee die van Gods genade genoot en dat liet doorwerken.

Ku Klux Klan Leider Stuit Op Genade

Vertaling Johnny Lee Clary

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende