U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Depressie & Genade

1 Johannes 2: 13 Ik schrijf aan jullie, jongelingen, want jullie hebben de boze overwonnen.
1 Johannes 2: 14 Jullie zijn sterk en het woord Gods blijft in jullie en
jullie hebben de boze overwonnen.
1 Johannes 5: 4-5 Al wat uit God geboren is,
overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft; ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is?

Zo! Allemaal, stuk voor stuk zijn we overwinnaars. Nou niet zo sip kijken! Vooruit met de geit!
Nee, dat krijg je meestal niet in je gezicht gesmeten. Christenen zijn over het algemeen zeer tactische mensen. Toch is de gedachte dat een echt christen gehoorzaam blij hoort te zijn redelijk algemeen aanvaard in evangelisch Nederland. Zoals de Amerikaanse Blije Vogel in de Fabeltjeskrant zo duidelijk rondbazuinde: ‘Wees blij, mensen!!’

Vrolijkheid Tegen Beter Weten In

Even onbesuisd neemt Evangelisch Nederland hetzelfde gebod over. De Opwekkingsbundel:

Opwekking 111: Wees blij en zing
Opwekking 299: Wees blij want Hij, Koning Jezus
Opwekking 138: Kom maar, wees blij en verheugd
Opwekking 3: Wees blij in de Heer
Opwekking 491: Kom, wees blij in de Heer
Het wordt niet als een heenwijzing naar de gelukkige God ervaren, in wie al onze bronnen zijn, maar kortweg als een opdracht om blij te zijn. Eigenlijk, ja eigenlijk wordt het toch wel vaak als zonde ervaren om depressief te zijn.

De overwinning wordt door Johannes getekend over de boze en over de wereld. Wij zijn vrijgekocht uit de macht van de boze. Wij zijn vrijgemaakt van alle beginselen van de wereld, waarbij het wettisch denken één van de eerste beginselen is. Dus ook dit evangelisch wetje dat je blij moet zijn hoort bij die beginselen van de wereld.
Galaten 4: 3-9 Zo bleven ook wij, zolang wij onmondig waren, onderworpen aan de eerste beginselen van de wereld ….. Nu jullie echter God hebben leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijn, hoe kunnen jullie thans terugkeren tot die zwakke en armelijke eerste beginselen van de wereld, waaraan jullie je weer opnieuw dienstbaar willen maken?

Colosse 2: 8 Ziet toe, dat niemand je meesleept door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering van de mensen, met de eerste beginselen van de wereld en niet met Christus,
Colosse 2: 20 Indien jullie met Christus afgestorven zijn aan
de eerste beginselen van de wereld, waartoe laten jullie je, alsof jullie in de wereld leven, geboden opleggen:

Overwinning heeft dus alles te maken met een echte vrijheid van de macht van satan, maar ook een echte vrijheid van die principes waar de wereld aan vast zit. Die principes of beginselen, dat zijn geboden die opgelegd worden, je dienstbaar opstellen ten opzichte van de overleveringen van mensen.

Overwinning heeft in het geheel niets te maken met emoties of gevoelens. Gevoel heeft namelijk alles te maken met jouw functioneren als mens. Emotie verloopt via je lichaam.
Het voorschrijven van blijde gelukkige emoties is weer een nieuw soort opleggen van menselijke regels hoe we als godsdienstige mensen ons behoren te gedragen. Het is een opnieuw buigen voor de eerste beginselen van de wereld.

Degene die niet kan beantwoorden aan die beginselen valt dankzij deze menselijk overlevering als ongeestelijk door de mand. Dat ongeestelijk mens kunnen we dan met ons menselijk oordeel ook aanwijzen, waarmee hij of zij dan feitelijk al buiten de gemeenschap is geplaatst. Dit is niet christelijk. Het is ronduit genadeloos en onbijbels.

Is depressie zonde? Nee! In Gods overwinning is zonde definitief weggedaan. Wat is depressie dan wel? Depressie is menselijk. Het is één van die ellendige zaken waarvan Paulus schrijft dat we er middenin kunnen zitten.
Romeinen 8: 37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.

We zijn niet zomaar overwinnaars. We zijn meer dan overwinnaars, maar wel midden in alle ellende. Het is geen overwinning uit die ellende. In de depressie waar je nu in zit is de Heer. Hij draagt je. Hij is je leven. Met Zijn overvloeiende rijkdom van genade is Hij je nabij.

Overwinning en zelfs ons meer dan overwinnaar zijn wijst ons op die rijke bron die we in Christus bezitten. Het wijst ons op de gelukkige God. Hij is de bron van alle genade, ook in de depressie.

Blij zijn in de Heer is niet zomaar blij zijn omdat het moet. In het Grieks herken je het gelijk. Het is de aanmoediging om vol te zijn van Zijn genade.

Filippi 4: 4 Weest vol van de genade in de Heer ten allen tijde, wederom zeg ik jullie, weest vol van de genade in de Heer.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende