U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Staand' Op De Beloften

Vorige week had ik ook al iets geschreven over dit lied. Hier heb je nog eens de link: Rustend Ploeteren

Dit keer wil ik ingaan op het punt dat we Bijbels gezien helemaal geen beloften hebben om op te staan. Dat zit, als het ware, niet in ons genadepakket.

Abraham, die had beloften. Die beloften zijn vervuld in het zaad van Abraham.
Galaten 3: 16 Nu werden aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn zaad. Hij zegt niet: en aan zijn zaden, in het meervoud, maar in het enkelvoud: en aan uw zaad, dat wil zeggen: aan Christus.

Paulus maakt het hier zonneklaar dat met dit zaad niet het volk Israël bedoeld werd. De beloften hadden betrekking op één Persoon. Dat is Christus!

De beloften van God zijn allemaal vervuld in Christus Jezus.
2 Corinthe 1: 20 Hoeveel beloften van God er ook zijn, in Hem [Christus] is het: Ja; daarom is ook door Hem [Christus] het: Amen, tot eer van God door ons.
Alles wat Vader ooit beloofd heeft is vervuld in de Zoon.

Nou kom ik natuurlijk weer met het meest heerlijke van dit alles: Christus Jezus is jouw en mijn leven. Als dus Christus Jezus de vervulling van al Gods beloften is en Hij is jouw leven, dan is de vervulling van elke belofte van God allang jouw deel in Christus!

Nadat ik de Heer had leren kennen, heb ik al vrij snel dit lied leren kennen. Het is zelfs een favoriet van me geworden.

De Bijbelse waarheid is echter dat we totaal niet op beloften staan. We staan vast in de genade van God, die ons deel geworden is in Christus Jezus. Hij is de vervulling van elke belofte.
Romeinen 5: 2 door wie [Christus] wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade, waarin wij staan,
Efeze 1: 3 De God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met
alle geestelijke zegen in de hemelse gezegend heeft in Christus.

Staand’ in de genade van mijn Heer en God
Vind ik in Zijn leiding al mijn zielsgenot.
Rustend in mijn Jezus als mijn al in al
Vrees ik voor geen tegenspoed of val.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende