U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Aanbidding 4

We zijn nu bij twee Bijbelgedeelten aangekomen die samengevoegd één geheel verhaal over aanbidding vertellen. Bij Mefiboset ontdekken we de uitwerking van genade. Bij Siba ontdekken we de uitwerking van wettische arbeid.

2 Samuel 9: 6-8 Mefiboset, de zoon van Jonatan, de zoon van Saul, kwam bij David, wierp zich op zijn aangezicht en aanbad. David zei: Mefiboset! En hij antwoordde: Hier is uw dienaar. Daarop sprak David tot hem: Vrees niet, want ik zal je zeker trouw bewijzen vanwege je vader Jonatan; ik zal je alle landerijen van je vader Saul teruggeven, en je zult geregeld aan mijn tafel eten. Toen aanbad hij en zei: Wat is uw knecht, dat u zich bekommert om een dode hond, als ik ben?

2 Samuel 16: 4 Toen sprak de koning tot Siba: Dan is al wat Mefiboset bezit, van jou. En Siba zei: Ik
aanbid; blijf mij uw gunst betonen, mijn heer de koning.

Over deze relatie tussen koning David en Mefiboset in 2 Samuel 9: 6-8 heb ik al een toespraak en een artikel in deze website staan.

Toespraak - Genade & David: Click Hier [6.393 KB]
Artikel - Genade Uit De Relatie Jonathan & David:
Click Hier

Over de geschiedenis van Siba in 2 Samuel 16: 4 heb ik ook al een artikel geschreven.

Artikel: Genade Verdienen

Feitelijk vinden we al de voorgaande lessen over ‘aanbidding’ hier bij Mefiboset weer terug. De onreine hond, die geen rechten kent om in een dichte relatie met God te staan is ook de houding van Mefiboseth ten opzichte van koning David.

Wij waren onreine honden die nergens recht op hadden, die God heel, heel dicht aan Zijn hart getrokken heeft. In Christus geplaatst in de hemelse.

Zijn wandel kon nooit in waardigheid voor koning David zijn. Lam zijnde was hij volstrekt niet in staat tot een goede wandel. Het was het werk van David die hem plaatste in die dichte relatie met zijn benen verborgen onder tafel.

Onze wandel is uitsluitend in genade. Elke andere wandel is gedoemd tot een enorm fiasco, lam als we zijn. De opgestane Christus is degene die Zijn wandel nu wil werken in jou en mij.

Dood als Mefiboset was heeft David naar hem omgezien. In David heeft hij, als het ware, een compleet nieuw leven ontvangen. Zich bewust wie hij was en ziende wie hij nu door de gunst van David is, aanbidt hij.

We zijn uit de dood in het leven overgegaan. Ons bewust zijnde wie we waren en nu ziende op wie we nu in de opgestane Christus zijn, vallen we vol aanbidding voor God neer.

Siba heeft goede sier gemaakt met de genadebewijzen van Mefiboset. Hij heeft al de positieve zaken van de ander tot zijn eigen voordeel aangewend om nu bij David in een goed blaadje te komen. Alles heeft hijzelf bewerkt en daar is zijn aanbidding mee vervuld. Het is het naar boven likken en kussen en naar beneden trappen dat zijn aanbidding kenmerkt.

We hoeven niet met eigen prestaties bij God aan te kloppen. Integendeel! Nog meer brandbaar materiaal in het vuur werpen heeft geen enkele zin. Onze aanbidding hoeft daar dus ook niet mee gevuld te zijn. Christus is voldoende.

Genade bidt God aan om wat Christus gedaan heeft voor een dode hond als wij.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende