U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Aanbidding 3

Deze derde keer dat we willen nadenken over ‘Aanbidding’ worden we overgezet in dromenland. Het is niet zomaar een droom. Het is ook niet zomaar een dromer, die zijn droom droomt. Het is een Herder, die later zelfs de Redder van de wereld genoemd wordt.
Genesis 41: 45 Farao noemde Jozef: Safenat–paneach [letterlijk: Redder van de wereld], en hij gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, de priester van On, tot vrouw. En Jozef ging uit, als heer over het land Egypte.

Het is Jozef, die de hoofdrol speelt in deze geschiedenis vol aanbidding. Hij wordt de vorst van het grote wereldrijk Egypte, waarmee hij tevens de Redder van de wereld is. Daarmee zijn we feitelijk aan het eind van het plaatje dat we bekijken willen.

Aan de start van onze geschiedenis is Jozef Herder en droomt hij.
Hij was in zijn droom samen met zijn broers op het veld schoven aan het binden.
Genesis 37: 7 Zie, wij waren aan het schoven binden in het veld, daar richtte mijn schoof zich op en bleef overeind staan, en zie, jullie schoven omringden haar en aanbaden mijn schoof.

Daarmee waren de dromen nog niet ten einde.
Genesis 37: 9 hij had nog een andere droom, die hij aan zijn broeders verhaalde. Hij zei: Nu heb ik weer een droom gehad, en zie, de zon, de maan en elf sterren aanbaden mij.

Zowel vader Jacob als zijn broers verstonden de dromen niet. Ze begrepen niet de werkelijke betekenis van deze dromen. Ze vatten het eerder op als baasje spelen. Dat was allerminst de bedoeling van deze Herder, die later Redder van de wereld zou worden.

Een hele levensgeschiedenis voltrekt zich met veel lijden en verwerping voordat opnieuw in de Bijbel de term ‘Aanbidding’ weer klinkt. Dat is wanneer Jozef zijn volle kracht als Redder van de wereld daadwerkelijk uitoefent en wanneer zijn macht de hele toenmalige wereld betreft.

Wat in de dromen voorzegt was, wordt werkelijkheid:
Genesis 42: 6 Jozef nu was de machthebber over het land; hij was het, die aan al het volk van het land koren verkocht. Toen nu de broeders van Jozef aangekomen waren, aanbaden zij hem met het aangezicht ter aarde.
Genesis 43: 26 Toen Jozef het huis binnengekomen was, brachten zij het geschenk dat zij bij zich hadden, bij hem binnen en zij
aanbaden hem.

Een volmaakter plaatje als die van Jozef zul je tevergeefs in de Bijbel zoeken. In alles in hij een afdruk van de Messias die komen moest. Zijn hele leven vertelt het reddingswerk van Christus voor deze wereld. Dat voert echter te ver om nu op in te gaan.

Deze aanbidding op zich is echter al zo’n prachtig beeld van Gods oneindige genade. In de tijd van verwerping en afwijzing geeft God al de zekerheid van datgene wat komen gaat. Dat gebeurt in die droom van genade.

Zo verzekert God ook ons van tevoren van de goede afloop van Christus als Redder van de wereld door precies hetzelfde aan ons door te geven.
Romeinen 14: 11 Want er staat geschreven: Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven.

Filippi 2: 10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn,
Een Nieuw Testamentisch woord voor ‘Aanbidding’.

Dit is de droom van onze Goede Herder. Zal dit werkelijkheid worden? Jazeker!
Psalm 72: 11 Alle koningen zullen zich voor Hem neerbuigen, alle volkeren Hem dienen.

De laatste keer ‘Aanbidding’ in deze geschiedenis van Jozef lees je dan:
Genesis 48: 12 Toen deed Jozef hen van zijn knieën weggaan, en aanbad met zijn aangezicht ter aarde.
Het werk van genade is klaar. Er blijft nog één ding over:
1 Corinthe 15: 28 Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

De droom van genade is ten einde. De werkelijkheid van genade staat voluit.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende