U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Aanbidding 2

De allereerste maal dat er in de Bijbel concreet sprake is van aanbidding is gelijk ook tekenend.
Genesis 22: 5 Abraham zei tegen zijn knechten: Blijven jullie hier met de ezel, terwijl ik en de jongen daarginds heengaan; wanneer we hebben aangebeden, zullen wij tot jullie terugkeren.

Als ergens het plaatje van Gods onvoorwaardelijke liefde en genade voor de mensheid schittert, dan is het wel in dit hoofdstuk van de Bijbel.

Het is vrijwel aan de start van de mensengeschiedenis dat God gelijk de sluier al aftrekt van Zijn plan van genade om ons mensen aan Zijn hart te brengen. Vader en Zoon gaan gezamenlijk de weg naar de offerplek.

Het meest dierbare wat Vader had schonk Hij vrij uit liefde voor ons. De Zoon ging vrij uit liefde voor ons de weg. In de vervulling is de Zoon de hele weg gegaan om de dood te overwinnen.

Hier in dit plaatje kon het niet anders dan dat God ingreep.
Genesis 22: 13 Toen sloeg Abraham zijn ogen op en daar zag hij een ram achter zich, met zijn horens in het verwarde struikgewas. En Abraham ging en nam de ram en offerde hem ten brandoffer in plaats van zijn zoon.

Izaäk was niet de volkomen Zoon. Die zou nog komen. Net als wij had Izaäk zelf een plaatsvervangend offer nodig. Daar geloofden ze ook in.

Genesis 22: 8 Abraham zei: God zal Zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon.

Izaäk is alleen maar bij wijze van spreken uit de dood terug ontvangen.
Hebreeën 11: 18-19 Door Izaäk zal men van nageslacht van je spreken. Hij [Abraham] heeft overwogen, dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken, en daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken teruggekregen.

De ware Zoon heeft het heerlijke werk van genade volledig volbracht. Hij is werkelijk de dood doorgegaan en Hij is opgestaan. De Christus, die wij nu als ons leven kennen, heeft de dood werkelijk overwonnen.

Waar bij onze eerste tekening van ‘aanbidding’ het huisdier ‘de hond’ een centrale plaats innam, staat nu dus opnieuw een dier centraal. Ditmaal is het ‘het Lam’.

Dit dier brengt ons direct naar de kern van Gods boodschap van onvoorwaardelijke genade.
Johannes 1: 29 De volgende dag zag hij [Johannes de doper] Jezus tot zich komen en zei: Zie, het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.
Johannes 1: 36 Toen hij
[Johannes de doper] Jezus zag gaan, zei hij: Zie, het lam van God!
Openbaring 5: 12-13
Het Lam, dat geslacht is, is waard te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof. En elke schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle aionen.
Openbaring 7: 10 De zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is, en van
het Lam!

Openbaring 7: 17 Het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
Openbaring 12: 11 Zij hebben overwonnen door
het bloed van het Lam.
Openbaring 22: 1 Hij toonde mij een rivier van water van het leven, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van
het Lam

Om dat onreine (die hond, die wij waren) aan het hart van Vader te brengen is het Lam gekomen. Christus Jezus, Gods Zoon, heeft de dood overwonnen. Hij is opgestaan en is nu het Leven in jou en mij. Wat een onvoorstelbare genade!

De verwachting bij ons mensen als we het woord ‘aanbidding’ horen is dat wij God iets aanbieden. Hier zet bij de allereerste Bijbeltekst over dit onderwerp God gelijk de toon van genade. God wordt iets aangeboden, maar centraal daarin staat wat God zelf geschonken heeft.

Hier direct in het Oude Testament werkt gelijk al dit principe van genade.
1Kronieken 29: 14 Wie toch ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zouden zijn zulke vrijwillige gaven te schenken? Want het komt alles van U, en wij geven het U uit Uw hand.
Dat wat God werkt in jou en mij. Dat is onvoorstelbare genade en dat is tevens ware aanbidding.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende