U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Aanbidding 1

Als we bij mijn dochter op bezoek zijn, springt haar hondje gelijk tegen me op. Als ik eenmaal zit, springt hij op schoot en likt echt alles wat hij maar te pakken kan krijgen.
Ik hoef daarvoor echt niks te doen. Het is een spontaan teken van genegenheid dat dit beest moet uiten.

Dat is precies wat aanbidding is. Het woord in het Nieuwe Testament voor aanbidding bestaat uit twee delen, dat letterlijk betekent: ‘voor de hond’. Besef daarbij dat honden in de Bijbel onreine dieren zijn. Het uiten van genegenheid door een onrein dier staat in de Bijbel dus voor het aanbidden.

De honden stonden in principe altijd buiten Gods handelen.
Mattheus 15: 26 Het is niet goed het brood van de kinderen [Joden] te nemen en het de honden [Heidenen] voor te werpen.
Openbaring 22: 15 Buiten zijn de honden.

We hadden niets verdiend. We stonden buiten.
Efeze 2: 3 Wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen van de toorn,

Efeze 2: 11-12 Bedenkt daarom dat jullie, die vroeger heidenen waren naar het vlees, en onbesneden genoemd werden door de zogenaamde besnijdenis, die werk van mensenhanden aan het vlees is, dat jullie in die tijd zonder Christus waren, uitgesloten van het burgerrecht van Israël en vreemd aan de verbonden van de belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld.

Als honden stonden we buiten en hadden geen enkele grond tot een relatie met God. Het is genade en genade alleen dat ons in die levende relatie met God heeft gebracht.

Efeze 2: 4-9 God, die rijk is aan erbarming, heeft, om Zijn grote liefde, waarmee Hij ons heeft liefgehad, ons, dood zijnde in de overtredingen mee levend gemaakt met Christus, (door genade zijn jullie gered), en heeft ons mee opgewekt en ons mee een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom van Zijn genade te tonen naar Zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want door genade zijn jullie gered, door het geloof, en dat niet uit jezelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand zal roemen.

De overweldigende rijkdom van Gods genade heeft honden nu in een heerlijk leefgebied geplaatst. Wij zijn geplaatst in de hemelse in Christus Jezus. De plaats van overvloeiende genade is ons hondenverblijf. We springen bij de Heer op schoot en likken Hem waar we onze tong maar kunnen plaatsen. Dat is aanbidding. Ons antwoord op overweldigende genade.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende