U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Aambeeld

Met het aambeeld zitten we gelijk in de geweldig krachtige prestaties van de mens.
Dus, nee, het is niet de genade van God die hierin naar voren komt. Integendeel! Het is de kracht van de mens die zich juist intens verzet tegen de werking van Gods genade.

Zal genade dan het onderspit moeten delven tegen menselijk verzet? Nee, het is juist het aambeeld van de mens die zal buigen voor Gods onweerstaanbare genade.

Je kan jaren, decennia, ja nog langer op hetzelfde verkeerde aambeeld blijven slaan. Je kan daardoor behoorlijk tussen hamer en aambeeld terecht komen. De genade van God zal je altijd weten te vinden.

Israël had het hard te verduren door de volkeren met hun zelfgemaakte goden. De weerstand tegen Yahweh liep hoog op bij die volkeren. Men bemoedigde elkaar de God van alle genade tegen te staan.
Jesaja 41: 7 De werkman bemoedigt de goudsmid; wie met de hamer plet, bemoedigt degene die op het aambeeld slaat, en hij zegt van het soldeersel: Het is goed. Daarop bevestigt hij het met spijkers, opdat het niet zal wankelen.

De weerstand tegen Gods overstromende genade lijkt solide. Maar eens breekt het aambeeld middendoor. Eens breekt elke weerstand tegen genade.
Jesaja 41: 10-11 Vrees niet, want Ik ben met jullie; zie niet angstig rond, want Ik ben jullie God. Ik sterk jullie, ook help Ik jullie, ook ondersteun Ik jullie met Mijn heilrijke rechterhand. Zie, allen die tegen je in woede ontstoken zijn [die op het aambeeld slaan], staan beschaamd en worden te schande;

Elk menselijk verzet tegen de overvloeiende genade van God heeft het uitzicht verzwolgen te worden in die stroom van Gods onverdiende liefde en genade.

Christus is voor die goddelozen, die op dat aambeeld slaan, gekomen.
Romeinen 5: 6 zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, op Zijn tijd voor goddelozen is gestorven.
Christus is voor die zondaren, die op het aambeeld slaan, gekomen.
Romeinen 5: 8 God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.

Dan gaat die genade voor hen die op dat aambeeld slaan steeds meer, steeds meer en aldoor meer overstromen.
Romeinen 5: 9-17 Veel meer zullen wij daarom, nu door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem gered worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, gered worden, doordat Hij leeft; …

Maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding; want, indien door de overtreding van die ene zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave, bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden. … Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.

Goddelozen, die op het aambeeld slaan, worden overstroomd met de genade van God. Zondaren, die op het aambeeld slaan, worden overstroomd met de genade van God. Vijanden, die op het aambeeld slaan, worden overstroomd met de genade van God.

Daarom: ‘Vrees niet, want de God van alle genade is met jullie; zie niet angstig rond, want de God van alle genade is jullie God. Hij sterkt jullie, ook helpt Hij jullie, ook ondersteunt Hij jullie met Zijn rechterhand, die overvloeiend rijk is aan genade.’

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende