U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Aanbreken 1

Het aanbreken van iets wil altijd zeggen dat we op een tijdsgrens zijn aanbeland. De man die al jaren met plannen voor een bankroof rondliep had alles tot in de finesses doorgedacht en doorgesproken met zijn partners in crime. Ze stonden om de tafel en hij zei: ‘Het moment is aangebroken!’ Er was niemand die twijfelde over de bedoeling van zijn uitspraak.

De oorlog had al jaren geduurd, maar nu hadden de bevrijders niet alleen de bezetters verjaagd, ze waren ook in een vredesbespreking bijeen. Die avond meldt het televisienieuws dat alle partijen hun handtekening gezet hebben en dat nu de vrede daadwerkelijk is aangebroken. Iedereen barst in juichen uit. Dit betekent een nieuw tijdperk.

De Bijbel spreekt over een nieuwe tijd die komen gaat voor deze aarde. Die tijd zal eenmaal definitief aanbreken. Wat is de basis voor het aanbreken van die nieuwe tijd anders dan genade en genade alleen.

We zullen die genade steeds meer ontvouwen naarmate we telkens dit simpele Nederlandse woord onder de loep van de Bijbels Hebreeuwse en Griekse woorden leggen, die de Bijbel hiervoor hanteert.

Het allereerste Hebreeuwse woordje dat we bekijken dat met ‘aanbreken’ wordt weergegeven, wijst eigenlijk op het omkeren van de situatie. Zo kan ’s avonds laat de dag gekeerd worden naar de nacht, oftewel het licht wordt gekeerd naar het duister. ’s Morgens wordt daarentegen weer de nacht gekeerd naar de dag.

Dit bijzondere woordje komen we tegen in de volgende tekst waarin echt alles omgekeerd wordt.
Exodus 14: 27 Mozes strekte zijn hand uit over de zee en tegen het aanbreken van de morgen vloeide de zee terug in haar bedding, terwijl de Egyptenaren haar tegemoet vluchtten;
Als God een nieuwe morgen doet aanbreken, dan keert Hij echt alles radicaal om. Dat is Gods handelen in genade met Zijn volk.

Het was een loeidonkere nacht voor het volk Israël. Achter zich het leger van Egypte, dat hen in de pan wilde hakken. Aan weerskanten de bergen, waar ze niet naartoe konden vluchten. Voor zich de Rode Zee, waar ze alleen maar in verdrinken konden.

Is er een God van genade als je zo in de val bent gelopen? Ja, juist daar is een God van genade.

Die God opent een pad door de zee voor hen. Wanneer ze aan de andere kant arriveren brengt de God van alle genade een radicale keer.

Dit tekent zich in de eerste plaats af in de bewoording van ‘het aanbreken van de morgen’. Letterlijk kan je dit weergeven met ‘het gezicht werd omgekeerd naar de morgen’. Met die ene ommekeer startte de gehele omwending.

Waar ze altijd slaven van geweest waren zat hen achter de vodden. Wij waren zondaren. Wij waren slaven van de zonde. Welke ommekeer heeft de God van alle genade voor ons gebracht? Er is definitief afgerekend met die zondige persoon die ik was. Die is in de dood terecht gekomen. Waar dit volk als slaven die zee instapten, stapten ze er als vrije mensen uit.

Psalm 136: 13-15 die de Schelfzee in tweeën sneed, want Zijn goedertierenheid is tot in de aioon; en Israël er middendoor deed trekken, want Zijn goedertierenheid is tot in de aioon; en Farao met zijn leger in de Schelfzee stortte, want Zijn goedertierenheid is tot in de aioon;

Het oude leven bleef achter in de dood van de Rode Zee oftewel de Schelfzee. Geen gebondenheid meer. Het nieuwe leven lachte hen toe. Vrijheid in Christus. Er is een nieuwe dag aangebroken. Alles is omgekeerd. Waarom? Vanwege Zijn goedertierenheid. Het is alles Gods onmetelijke rijkdom van genade. De rijkdom van het aanbreken van nieuw leven.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina