U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Aanbieden

Bij het woordje ‘aanbieden’ hebben we vrijwel altijd met precies het tegenovergestelde van genade te maken.

Genade is iets wat ‘gegeven’ of ‘geschonken’ wordt. Op een gift of een schenking kan je geen prijskaartje plakken. Een gift of een schenking is altijd onvoorwaardelijk, zonder dat er een tegenprestatie verwacht wordt.

Als je op koopjesjacht gaat, dan loop je de winkels af op ‘aanbiedingen’. Dat wil dan zeggen dat iets dat eerst behoorlijk prijzig was nu plotseling tamelijk afgeprijsd is. Het is echter nooit zo dat de hele 100 % van de prijs weggedaan is en je nu uitsluitend de aanbieding nog maar hoeft te ontvangen.

Ook al is slechts 2 % van de prijs staande gebleven, dan nog moet je voor een kasteel van 15 miljoen euro € 300.000,-- neerleggen. Dat is dan wel een aanbieding van klasse.

Je kan natuurlijk i.p.v. waren ook diensten aanbieden. Zo kan je jezelf aanbieden als boekhouder. Daar heb je dan wel een aardig inkomen bij in je achterhoofd.
Mocht je met je a.s. werknemer daar niet over uitkomen, dan gaat die hele aanbieding mooi niet door.

In de evangelische wereld heeft de boodschap van het evangelie echter wel degelijk al de inhoud van een aanbieding gekregen. Als de prediker een uitnodiging om tot geloof te komen geeft, dan noemt men dat het aanbieden van het heil. Zo’n aanbod hoor je als gehoorzaam gelovige ook niet in de wind te slaan. Je weet dat het je veel zal kosten, maar je berekent je kosten en gaat in op de aanbieding.

Laten we wel wezen. De wereld wordt daarna vaak ingedeeld als zij die gebruik hebben gemaakt van het aanbod en zij die dit aanbod hebben afgewezen. In die hele verkondiging ligt de nadruk op de prijs van de aanbieding.

De prijs is de keuze die je nu voor een godsdienstig leven maakt en waarvoor je jouw leven van vertier, vermaak en verder werelds gedrag inlevert. Dat is een hoge prijs. Ja natuurlijk heb jij niet het volle pond, de volle 100 % kunnen betalen. Die heeft Christus op het kruis betaald.

Jouw keuze was echter een zware 2 % om je oude doen en laten af te zweren en nu met Jezus verder te gaan.

Je kijkt terug en je weet: ‘Ik heb de keuze gemaakt. Ik ben op de aanbieding ingegaan. Zij niet!’

De start was al niet uit genade. Vanzelfsprekend is het dan ook een crime om in het verdere leven met de Heer genade tot leidraad te hebben.

De start was een aanbieding, waar je positief gehoorzaam op reageerde.

Nu wil je leven in gehoorzaamheid aan die Heer, die je hebt leren kennen.
In gehoorzaamheid laat je je dopen.
In gehoorzaamheid ga je getuigen.
In gehoorzaamheid ga je naar de kerk.
In gehoorzaamheid houd je jouw stille tijd.

Wat kan een eenvoudige ‘aanbieding’ ons op een totaal ander spoor zetten dan simpel de vrije gift van genade alleen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende