U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Aanbidding 10

Als gelovigen die leven vanuit de rijkdom van Gods genade leven wij inmiddels al in de werkelijkheid. Christus zelf is die werkelijkheid. Ons leven bevindt zich op de plek van aanbidding. Dat mochten we de vorige keer zien bij die Samaritaanse vrouw.

Het is nou juist op die plek van deze Samaritanen dat ook de reikwijdte van die overstromende genade bij name genoemd wordt.
Johannes 4: 42 Wij … weten, dat deze waarlijk de Redder van de wereld is.

We zijn hiermee bij het allerlaatste stukje over genade en aanbidding aanbeland. Langzamerhand is het plaatje van ‘de Redder van de wereld’ zich steeds helderder gaan aftekenen.
In het derde stuk was het inderdaad alleen nog maar een plaatje. Het was Jozef die deze bijzondere titel in Egypte kreeg: ‘Redder van de wereld’.
In het zevende stuk was het al profetie in die Messiaanse Psalm 22, waar de reikwijdte van aanbidding van de Messias getekend staat.
In het vorige stuk waren we bij de Samaritanen aanbeland en nu blijkt hier het overduidelijk getuigenis van deze mensen: ‘Deze is waarlijk de Redder van de wereld.’

Nu resten nog alleen twee typerende Bijbelgedeeltes uit de brieven van Paulus. Zij spreken over de aanbidding die geen grenzen kent. Zij tonen de uiterste reikwijdte van God onbegrensde genade. Er is veel commentaar geschreven over deze tekstplaatsen om ze iets anders te laten zeggen dan wat er staat.

Wil je echt genieten van hoever genade gaat?
Wil je diep onder de indruk komen van de lofzang die de Heer aanheft?
Wil je blij worden over het reddingsplan van God?
Dan hoef je het alleen maar zo te lezen zoals het er staat.

Romeinen 14: 11 Want er staat geschreven: Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven.
Filippi 2: 10 opdat in de naam van Jezus zich
alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn,

Misschien wil je toch meer grond wat Paulus hier nou eigenlijk bedoelt met het buigen van elke knie.
Misschien wil je toch wat meer duidelijkheid over het loven van God door elke tong.
Waar spreekt dit van?
Numeri 14: 21 Zo waar Ik leef en de heerlijkheid van Yahweh de ganse aarde vervullen zal:
Jesaja 45: 22-23 Wendt je tot Mij en
laat je verlossen, alle einden van de aarde, want Ik ben God en niemand meer. Want Ik heb gezworen bij Mij zelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden herroepen: dat voor Mij elke knie zich zal buigen, dat bij Mij elke tong zal zweren.

Wow! De hele aarde zal vol zijn van de heerlijkheid van de Heer.
Dat waren allemaal stuk voor stuk dode honden, evenals Mefiboset.
Wijzelf waren vijanden van God die door God met Zijn grote genade overweldigd zijn.

Er zijn nu nog vijanden die nu nog niet overweldigd zijn. Maar genade staat ook voor hen op uitbarsten. Christus gaat de lofzang aanheffen. De aarde zal dan vol zijn van Zijn heerlijkheid. Dan zal elke knie zich buigen en elke tong God loven.
Ondoorgrondelijke genade!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende