U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Aalmoezen

Aalmoezen zijn alleen maar kleine geschenkjes. Je zou het wel hele kleine bewijzen van genade kunnen noemen. Maar ja, als je bekijkt hoe wij mensen met aalmoezen omgaan dan weten we bij voorbaat dat het feitelijk niks voorstelt. Vandaar ook de uitdrukkingen:
‘Velen geven aalmoezen, weinigen beoefenen de barmhartigheid’.
‘Iemand met een aalmoes afschepen’.

Een aalmoes kan pas genade worden als er zelfs voor een aalmoes geen geld meer is.
Net zo iets als onze werken voor de Heer. Pas als er geen voorraadje werken meer over is ontdekken we de overvloeiende rijkdom van Gods genade.

Zo zat er een verlamde bij de ingang van de Tempel om aalmoezen te bedelen en wie kwamen daar langs?

Handelingen 3: 3 Toen deze [verlamde] zag, dat Petrus en Johannes de tempel zouden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes.

Ai! Petrus en Johannes. Daar zat nou net helemaal geen cent in die zakken. Zelfs het allerminste wat je als normaal mens toch zou kunnen doen, was voor hen onmogelijk.
Geen Aalmoes!!!

Dat betekent dus de start voor overvloeiende genade.
Handelingen 3: 6-7 Petrus zei: Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik aan je; in de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër: Wandel!

Hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op, en direct werden zijn voeten en enkels stevig, en hij sprong op en stond en liep heen en weer en hij ging met hen de tempel binnen, lopende en springende en God lovende.

Even tussen neus en lippen door iets essentieels:
De volgelingen van de Heer waren hier geen nieuwe (christelijke) groepering begonnen. De eredienst vond nog altijd plaats in de Tempel. Israël staat dus ook nog altijd centraal als het volk aan wie het blijde nieuws geadresseerd was.
Handelingen 3: 17 Broeders [naar het vlees, dus joden], ik weet, dat jullie uit onkunde hebben gehandeld,

Handelingen 3: 19-20 Komt dan tot berouw en bekering, opdat jullie zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht van de Heer, en Hij de Christus, die voor jullie [Israël] tevoren bestemd was, Jezus, zal zenden;

De overvloeiende genade, die hier aan Israël beloofd wordt, wordt als een plaatje wat er met Israël gebeuren gaat nu al over deze lamme man uitgestort. Zo zeker als deze lamme man opstond, de Tempel inging en God loofde, zo zeker zal ook geheel Israël uit haar lamme staat opstaan, het Koninkrijk binnengaan en God loven.
Romeinen 11: 26 Aldus zal gans Israël gered worden,

Als alle aalmoezen op zijn is God er altijd nog met Zijn overvloeiende genade. Een beetje aalmoes kan de pijn verzachten, maar kan niet de wereld redden.
Goud en zilver is er niet om jou en mij in een liefdesrelatie met God te brengen, maar God heeft in genade naar ons allen omgezien en Hij zoekt en zoekt tot Hij de allerlaatste verlorene gevonden heeft. De prijs tot vrijkoping is dan beslist geen aalmoes.
1 Petrus 1: 18-19 We weten dat jullie niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijn vrijgekocht van je ijdele wandel, die je van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam.

De inflatie van alle geestelijke aalmoezen zal eenmaal tot die geestelijke financiële crisis leiden waar geen ontkomen meer aan is. Dat wordt de tijd dat de overvloeiende genade met bakken over deze wereld uitgestort zal worden. Wie dan nog geestelijk lam was zal opstaan en juichend en springend Gods tempel binnengaan om Hem te loven.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende