U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Een grote groep gelovigen die vol enthousiasme de boodschap van genade omarmt. Het zal je maar gebeuren. Bovendien kijken ze ook nog eens aan je handicap voorbij. Dat is voor hen geen aanleiding om je te veroordelen. Wow! Wat puur!

Galaten 4: 13 – 15 Ja, jullie weten, dat ik jullie de eerste maal, omdat ik ziek geworden was, het evangelie verkondigd heb, en toch hebben jullie de verzoeking, die er voor jullie in mijn lichamelijke toestand gelegen was, niet als iets verachtelijks beschouwd of ertegen gespuwd, maar jullie hebben mij ontvangen als een bode Gods, ja, als Christus Jezus. Jullie hebben je toen gelukkig geprezen; wat is daarvan over? Want ik kan van jullie getuigen, dat jullie, ware het mogelijk geweest, je ogen uitgerukt en ze mij gegeven zou hebben.

Deze groep gelovigen in Galatië was echt dolgelukkig met die heerlijke boodschap van genade zolang Paulus nog bij hen was. Paulus had hen echter nog maar net de rug toegekeerd of de genaderovers kwamen hen hun ‘christelijke’ wetten opleggen.
Terwijl het feitelijk in een andere huishouding van God plaatsvond kan je het toch zo naar onze tijd overzetten.
Het ene moment enthousiast onder de genade. Ziekte was geen blokkade. Het werd niet als een nadeel in Gods dienst ervaren. Het volgende moment onder de wet. Ziekte was in de dienst van God toch wel twijfelachtig. ‘Gaat dat zo snel?’ Paulus was verstomd.

Galaten 1: 6 - 7 Het verbaast mij, dat jullie je zo snel van degene, die je door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, en dat is geen evangelie.

Dit is toch onvoorstelbaar triest! Ik kan me zo voorstellen hoe Paulus daar zit. Hij hoort het nieuws over deze gelovigen en begint gelijk aan deze belangrijke brief. Hij schrijft met koeienletters om het belang van zijn woorden te benadrukken.

Je laten afbrengen van de genade van Christus tot een boodschap wat helemaal geen blij nieuws is. Het is helaas nog altijd zo’n actueel gegeven.

Galaten 5: 1 Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende