U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Een Eeuwig Huis

In het vorige artikel hebben we de Prediker al een eind gevolgd in zijn beschrijving van het verval van het lichaam. In dit artikel neemt hij ons nog verder mee op die weg.

Prediker 12: 4 en de deuren naar de straat gesloten worden; als het geluid van de molen verzwakt, en de stem hoog wordt als die van een vogel en alle tonen gedempt worden;

De Twee Deuren Naar De Straat
Dit is vaak een groot leed onder ouderen. Ze horen het niet meer. In een grote menigte zijn ze alleen want de mensen die tegen hen praten verstaan ze niet meer. De deur is dicht gedaan. Ik merkte bij mijn eigen vader hoe het gehoor grapjes met hem maakte. Wat er niet gezegd werd hoorde hij en wat er wel gezegd werd verstond hij niet.
Ook hier is het zo belangrijk dat we al vroeg geleerd hebben te luisteren naar wat het Woord ons leert. Dan hebben we een blijvende vreugdebron.

Het Geluid Van De Molen Verzwakt
De molen, die dus op straat zijn werk verricht, horen we steeds slechter omdat de deur naar die straat gesloten is.

De Stem Hoog Als Die Van Een Vogel
Ook de stem gaat achteruit. Je merkt het als zangers lang doorgaan. Ze halen er niet meer uit wat er eerst inzat. Je hoort dan precies datgene wat er op volgt.

Alle Tonen Worden Gedempt
Wat een heerlijkheid om te weten dat we straks in alle eeuwigheid de Heer zullen loven en dat zal prachtig klinken. Geen tonen die gedempt zijn, geen hoge schriele stemmetjes.

Prediker 12: 5 op de dag, dat men ook vreest voor de hoogte, en er verschrikkingen op de weg zijn, de amandelboom bloeit, de sprinkhaan zich voortsleept en de kapperbes niet meer helpt (want de mens gaat naar zijn eeuwig huis en de rouwklagers gaan rond op de straat);

Vrees Voor De Hoogte
Hoogtevrees. Ja, laat mij niet op een hoge ladder klimmen. Maar ik heb het nooit gedurfd. In een vliegtuig zitten of op een hoge toren naar beneden kijken heb ik geen probleem mee. Maar ook dat wordt een probleem als je ouder wordt.
Hebben we vroeg geleerd de dingen te bedenken die boven zijn, dan kan dat nog zo’n hoogte zijn er zal nooit een belemmering zijn om daar van te genieten, hoe oud je ook bent. Geen hoogtevrees in de hemelse.

Verschrikkingen Op De Weg
O, de wereld is zo veranderd. Ik ben gewoon bang om buiten te zijn.” Je hoort het de ouderen zo vaak zeggen. Angst, overal gevaar op de weg. Men heeft geen vertrouwen meer in de wereld om zich heen.
Is het niet heerlijk om al vroeg DE WEG te kennen, Jezus Christus, die ons leven is. Hij is dan ook onze vrede, midden in die verschrikkingen.

De Bloeiende Amandelboom
Amandelbomen zijn bekend door hun witte bladeren aan hun toppen. Nou, je ziet het boven op mijn hoofd. Alles is grijs geworden.

De Sprinkhaan Zich Voortsleept
De hele houding van de oudere mens zien we hier getekend. Zijn ruggengraat steekt uit, zijn knieën naar voren stekend, zijn armen achterlangs, zijn hoofd naar voren gebogen, zo sleept hij zich voort.
Wat is het heerlijk om dan al vroeg te hebben geleerd te wandelen in de hemelse. Dat genot is blijvend.

De Kapperbes Niet Meer Helpt
Ook hier heeft de Staten Vertaling de kapperbes weer beter met lust vertaald. Ik zag het bij mijn vader. Hij had nergens meer trek in. Hij dwong zich wel, maar het lukte niet. Het eten ging altijd maar half op. Maar één lust bleef. Dat had hij vroeger al geleerd. Zich bezig te houden met de dingen van de Heer. Hij kon zelf niet meer lezen, maar hij dacht mee als we hardop voorlazen. Dat was nog steeds zijn lust en zijn leven.

Naar Zijn Eeuwig Huis
De sprong wordt hier gelijk gemaakt. Over het graf heen. Nee, Prediker schreef voor het kruis en hij keek uit naar het moment dat de mens op zal staan uit de doden. Wij leven na het kruis en Paulus had een hele blijde verwachting. “Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, dat is verreweg het beste.” Dat is het heerlijk uitzicht dat we in Christus mogen hebben. We zullen Hem zien van aangezicht tot aangezicht en Hem gelijk zijn. Wat een heerlijke toekomst is ons deel dankzij het werk dat Jezus voor ons volbracht heeft.

De Rouwklagers Gaan Rond Op Straat
Dat is ook niet al te fraai om te bedenken. De mensen die straks bij je graf zullen huilen staan nu al klaar. Dat is de werkelijkheid in het hier en nu. Maar het uitzicht van hen die hun Schepper gedenken gaat over dat graf heen.

Prediker 12: 6 voordat het zilveren koord losgemaakt en de gouden lamp verbroken wordt; voordat de kruik bij de bron verbrijzeld en het scheprad in de put verbroken wordt,

Het Zilveren Koord, De Gouden Lamp, De Kruik & Het Scheprad
Alle kenmerken dat er nog leven in het huis is worden afgebroken. Het licht dooft want het zilveren koord, als onderdeel van de lamp, wordt losgemaakt en de gouden lamp verbroken. De bronnen van leven drogen op want de kruik wordt bij de bron verbrijzeld en het scheprad in de put verbroken. Licht & water, de beelden voor het leven, ze zijn beëindigd.
Heerlijk als we al vroeg geleerd het Licht des levens, wat Jezus is, te laten schijnen in ons leven en het Water des levens, hetgeen Hij geeft, te drinken. Dit is het leven dat niet afneemt en uiteindelijk verbroken wordt, maar wat meegenomen wordt het nieuwe leven in.

Prediker 12: 7 en het stof wederkeert tot de aarde, zoals het geweest is, en de geest wederkeert tot God, die hem geschonken heeft.

Het Stof Keert Weer Tot De Aarde
Aarde tot aarde, as tot as, stof tot stof. Het aardse huis is verdwenen. Is dat waar we naar uitzien? Het graf? Als we de dingen bedenken die boven zijn hebben we een eeuwig huis in de hemelen (2 Kor. 5: 1), niet met handen gemaakt.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina