U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Richt Je Al Jong Op Zijn Genade

Prediker 11: 9 Verheug u, o jongeling, in uw jeugd, en uw hart zij vrolijk in uw jongelingsjaren; ja, volg de lust van uw hart en wat uw ogen aanschouwen, maar weet, dat God u om al deze dingen in het gericht zal doen komen.

Verheug Je, Je Hart Zij Vrolijk
We kennen de genade van God als de bron waar we elk moment uit mogen putten. Toch lijkt het alsof wij, als christenen, toch nog altijd moeite hebben met zulke aanwijzingen. Je mag volop genieten.

Volg De Lust Van Je Hart, Maar Weet
Dat zou je toch helemaal niet verwachten. De lust van je hart! Wat wil dat zeggen? Alles wat je gewoon te gek vindt. Kicken. Helemaal uit je dak gaan.

Al Deze Dingen In Het Gericht
Dat is de andere kant van de weegschaal. Hier springt God als het ware al vooruit naar vers 1 van het volgende hoofdstuk: ‘Gedenk je Schepper’. De weegschaal hangt in evenwicht als in alles wat je doet de Heer zelf de eerste plaats inneemt, als Zijn genade centraal staat in je leven. Het is goed om heel jong al die persoonlijke relatie met de Heer te hebben. Dan is de lust van je hart zonder smet. Wij hebben een soortgelijke kreet bij ons op het toilet hangen: “Heb de Heer lief met heel je hart en doe vervolgens wat je wil.” Dan is jouw wil één met Zijn wil.

Vol Genade
Mozes heeft een heel mooie psalm geschreven: Psalm 90. Daarin zegt hij in vers 14: Verzadig ons in de morgenstond met uw goedertierenheid, opdat wij jubelen en ons verheugen al onze dagen.
We mogen ons helemaal laten vullen met goedertierenheid van de Heer. Laat je dus vollopen met de genade van de Heer. Wanneer? In de morgenstond. Oftewel in onze jeugd, als we nog jong zijn. Wat is het resultaat? Jubelen en verheugen. Oftewel: volg dan de lust van je hart. Geniet volop. Dat heeft dan ook nog zijn resultaat in al onze dagen. Dus tot in de ouderdom.

Prediker 11: 10 Weer dus het verdriet uit uw hart en houd de kwalen weg van uw lichaam, want jeugd en jonkheid zijn ijdelheid.

Weer Het Verdriet Uit Je Hart
Hoe is dat nu mogelijk in deze wereld? Je hoeft de TV maar aan te zetten en je ziet ellende. Je hoeft maar in je eigen gezin te kijken, dan is er pijn te verwerken, soms ondraaglijke pijn. Je eigen leven wordt misschien wel gekenmerkt door leed, verdriet. Werkloosheid, Arbeidsongeschikt., onherstelbaar gehandicapt, verslaafd. Hoe kan je het verdriet weren uit je hart? Het antwoord is het vervolg in de tekst.

Houd De Kwalen Weg Van Je Lichaam
Is dat de oplossing? Het venijn zit hem in het woordje “kwalen” Het blijkt dat de Staten Vertaling weer eens beter is. “Doe het kwaad weg uit je vlees.” Zelfs in de NBG, waar we uit lezen is dit woord enkele honderden keren vertaald met “kwaad”, zoals de kwade dagen in het volgende vers, maar hier dachten ze een uitzondering te moeten maken. Het antwoord is dus: In je jeugd je al op de Heer te richten. Richt je op Zijn genade. Lever al je zonden aan Hem uit. Dan vind je vreugde. Misschien niet in de omstandigheden, maar wel in Hem en Zijn genade. Hij is je vreugde. Iemand zei eens: “Als er niets in ons is, dat boven ons is, dan zullen we spoedig bezwijken voor wat om ons is.”

Prediker 12: 1 Gedenk dan uw Schepper in uw jongelingsjaren, voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen, waarvan gij zegt: Ik heb daarin geen behagen;

Gedenk Uw Schepper
Paulus riep ons al op: “Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn.” Richt je denken op wat Hij voor jou in genade tot stand heeft gebracht. Dat is een persoonlijke zaak. Je komt er niet mee weg door te denken dat de kerk dit soort dingen voor jou wel zal bedenken. Als je je dan maar netjes houdt aan wat zij bedenken. Nee! Gedenk zelf je Schepper. Bedenkt zelf de dingen die boven zijn. Dat betekent dat jij je verdiept in het Woord. Dat jij gaat ontdekken wat je plaats uit genade is in Christus in de hemelse. Dat is geen opgave. Dat is een avontuur.

Kwade Dagen
De kwade dagen kunnen soms al heel jong starten. Je ouders vallen weg. Je raakt gehandicapt. Dagen vol beproeving en verzoeking. Als die dagen komen heb je er steun aan dit avontuur al jong te zijn begonnen. Door de dingen te bedenken die boven zijn heb je een vaste grond gevonden waardoor de moeilijkheden niet verdwijnen, maar waardoor je niet van slag raakt. Je weet dat zij die de Geest als eerste gave hebben ontvangen met de Schepping mee zuchten. Je weet dat je werkelijk leven boven in Christus is. Dat is het voordeel van al jong die dingen te bedenken die boven zijn.

Ik Heb Daarin Geen Behagen
Als de jaren zijn gekomen dat je het lijden aan den lijve ondervindt, maar je bent niet al vroeg in het avontuur van het Woord gedoken, dan heb je er in die tijd geen zin meer in. Verbittering zie je bij mensen die de Heer niet persoonlijk kennen en dan geconfronteerd worden met het lijden. Verwarring zie je bij gelovigen die dachten dat het genoeg was als de Voorganger voor hen wel de dingen bedacht. Om dan nog zelf op avontuur te gaan in het Woord om zelf te ontdekken wie ze zijn in Christus is dan te veel gevraagd.

Begin er dus jong mee te leven uit Gods genade. Bedenk die dingen die boven zijn. Dat is een krachtbron voor je hele verdere leven.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende