U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Krachtbron Voor Ieder

In het vorige hoofdstuk bekeken we het evangelie aangaande Gods Zoon als het dynamiet dat niets heel laat van ons mens zijn in Adam. Al onze prestaties, al onze goed bedoelde godsdienstige activiteit in Adam, het is allemaal op het kruis tot een eind gekomen. Vandaag bekijken we opnieuw de dynamiek, maar dan als krachtbron, het Leven dat we nu in Christus bezitten.

Romeinen 1: 14 – 17 Van Grieken en niet–Grieken, van wijzen en onwetenden ben ik een schuldenaar. Vandaar mijn bereidheid om ook aan jullie te Rome het evangelie te brengen. Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht van God tot redding voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven.

Het blijde nieuws van God aangaande Zijn Zoon is een kracht van God. We zagen al dat deze ‘dunamis’ werkt als dynamiet onder het oude leven. Het oude leven wordt niet opgelapt, maar compleet beëindigd. Maar die kracht van God werkt nog veel verder door. Daar gaan we nu naar kijken.

Dunamis - Dynamo
Er is ook een ander woord in onze Nederlandse taal, dat afgeleid is van ditzelfde Griekse woord ‘dunamis’. Als je een fietstocht gaat maken in het donker dan heb je licht nodig. Daarvoor heb je een dynamo op je fiets. Dat is de krachtbron voor het licht op je fiets. Zo is er ook in ons leven een krachtbron gekomen in de Persoon van de Heer Jezus.
Galaten 2:20 ik leef; maar dat ben ik niet meer, maar Christus leeft in mij;
Colossenzen 2:13 God heeft jullie met Christus levend gemaakt,
Colossenzen 3:3 Jouw leven is verborgen met Christus in God.
Colossenzen 3:4 Christus, Die ons leven is,Dankzij het werk van de opgestane Heer hebben we een krachtbron in ons leven gekregen. De opgestane en verheerlijkte Heer is nu ons Leven en dat werkt Hij nu ook in ons uit. Die krachtbron, die dynamiek, noemen we Gods overvloeiende rijkdommen van genade.

De Krachtbron Voor Ieder
Dat blijde nieuws aangaande Zijn Zoon is een kracht van God tot redding. Dat woordje ‘tot’ is eigenlijk ‘tot in’. Het evangelie is dus een kracht tot in jouw persoonlijke redding.
Die krachtbron is voor iedereen die gelooft. Het evangelie is tevens de kracht tot in de redding van iedereen. God schenkt dat geloof namelijk. Je hoeft je dus niet af te vragen of je buurman of buurvrouw er wel bij zou horen. Het is voor een ieder. De reikwijdte van het blijde nieuws aangaande Gods Zoon, dat een kracht van God is tot in de redding, dat strekt zich uit tot in elk mens.

Achtergrond Maakt Geen Verschil
Het maakt dus helemaal niet uit of iemand een christelijke of geen christelijke opvoeding heeft gehad. Het maakt dus totaal geen verschil of iemand er alles van af weet. Het doet er dus niet toe of dat zo’n persoon met zijn oren staat te klapperen als hij ook maar over de naam van Jezus hoort. Het maakt dus allemaal totaal niets uit omdat het de kracht van God is die mensen redt en dat die doorgaat tot in elk mens. Dat is toch grandioos! Wel of niet kerkelijk ingewijd zijn heeft daarin dan ook geen enkele invloed.

God Wil Echt Niemand Verloren Laten Gaan
1 Timotheus 2: 4 die wil, dat alle mensen gered worden en tot erkentenis der waarheid komen.
Nee, God wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat, maar dat alle mensen gered worden. Dan kan je al je familieleden en kennissen in je gedachten nemen. God wil niet dat deze mensen verloren gaan. Maar dan komt dat grote alternatief: Hij wil dat ze gered worden en tot de kennis van de waarheid komen. Wat God wil, dat gebeurt ook, anders was Hij opgehouden God te zijn. Zo simpel is het.

De kracht van God tot redding voor een ieder die gelooft.
De tegenwerpingen tegen dit plan van God ken ik maar al te goed omdat ikzelf die tegenwerpingen tientallen jaren heb aangedragen. “Je moet wel geloven!” Daar zeg ik dan ook, samen met Gods Woord natuurlijk, van harte “Amen” op. Geloven is een voorwaarde. Zoals Israël momenteel in haar ongelovige staat in de Schrift getekend wordt als Jacob (de hielenlichter) omdat er zonder geloof geen sprake kan zijn van de ware strijder Gods (Israël), zo is er ook geen werkelijk genot van het volbrachte werk, waar er geen geloof is. Maar evenals God dat hele volk Israël geloof zal schenken wanneer Hij voor hen verschijnt, zo is ook voor ons geloof een cadeau, dat we van God ontvangen, zoals Paulus het ontving op de weg naar Damascus. Alles is genade, ook het geloof dat Gods schenkt.

Geen Voorkeursbehandeling
Het evangelie is een kracht van God dat al het oude radicaal wegdoet en daarvoor in de plaats jou een compleet nieuw leven geeft. Dat nieuwe leven gaat als een bron binnen in je werken. Dat blijde nieuws is een kracht van God tot in redding. Dat blijde nieuws gaat uit naar de hele wereld, alle mensen, niemand uitgezonderd. God heeft geen voorkeur. God kijkt niet eerst of iemand het er aardig van af heeft gebracht. Hij kijkt ook niet of iemand in zekere zin rekening met Hem houdt. Hij kijkt zelfs niet of je het juiste zondaarsgebed gebeden hebt. Hij let er echt niet op of je zondag naar de kerk gaat. Hij geeft je beslist daardoor niet een voorkeursbehandeling. God heeft geen voorkeur!

De mens in Adam houdt geen rekening met God
Geen rekening met God houden is in Gods Woord niet beperkt tot een atheïstisch denkkader. Mensen, die in hun eigen kracht en mogelijkheden bij de zondaarsbank knielen en dagelijks bidden en geestelijk strijden terwijl er geen vertrouwen is dat die kracht van God hen allang in de dood gebracht heeft en dat er geen vertrouwen is dat die kracht van God nu Christus in hen uitwerkt, die mensen handelen en doen nog in alles als mensen in Adam, dus in ongeloof. Dat is in letterlijke zin: Het geen rekening houden met God.

Wat is zonde?
Het maakt toch echt niet uit of mensen in een vrome houding praktisch gezien geen rekening met God houden of dat mensen in de goot liggen en geen rekening met God houden in hun praktisch leven. In praktische zin houden ze beiden geen rekening met God en dat is heel simpelweg zonde. Eigenlijk is zonde het enige wat we God kunnen aanbieden. Ook daar heeft God geen enkele voorkeur.

Gods Enige Voorkeur: Zijn Zoon
Weet je aan Wie God Zijn voorkeur geeft? Dat is Zijn Zoon. Het evangelie is aangaande Zijn Zoon. Het onderwerp van het blijde nieuws is Zijn Zoon. Het is Jezus Christus. God volvoert Zijn plannen in Zijn Zoon. God wil Zijn Zoon Jezus Christus in jou en mij tot openbaring brengen. Daartoe was het kruis van Golgotha. Daar is een eind gekomen aan jouw en mijn ik in Adam. Daar was de start van jouw en mijn ik in Christus. Hij is nu ons Leven! Vanuit Hem leven we nu elk moment van de dag. Dat noemen we dan Gods overvloeiende rijkdommen van Zijn genade!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende