U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Kracht Van God Als Dynamiet

De voorgaande dagen zagen we hier op Facebook de vernietigende en de opbouwende kracht van God in het evangelie van Zijn Zoon. We gaan vandaag nog wat verder in op die dynamische kracht.
Romeinen 1: 14 – 17 Van Grieken en niet–Grieken, van wijzen en onwetenden ben ik een schuldenaar. Vandaar mijn bereidheid om ook jullie in Rome het evangelie te brengen. Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht van God tot redding voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven.

De Inhoud Van De Brief
Met dit gedeelte zijn we midden in het hart van de brief aan de Romeinen terecht gekomen. Dit is maar een kort gedeelte in de Bijbel, maar het is het gedeelte waar het meeste instaat over de inhoud van het evangelie van Gods Zoon.

Het Onderwerp: De Zoon
We hebben vergeving ontvangen. Dat is wat Paulus in deze brief als het evangelie van God aan ons doorgeeft. Zoals we al gelezen hebben zegt Paulus dan dat dit evangelie gaat over Gods Zoon, of zoals Paulus het zegt: ‘Aangaande Zijn Zoon’. Het onderwerp van dit blijde nieuws is dus geen leerstelling of een kerkelijk dogma. Nee, het onderwerp is een Persoon. We zijn verbonden met een levende en opgestane Heer, hoe we daar ook tegenover staan. Het is namelijk allemaal het werk van Gods genade. Als we echter ook inderdaad ons vertrouwen op die Heer hebben gesteld, dan genieten we daar nu ook al van.

Blij Nieuws Werkt Iets Uit
In het gedeelte dat we nu voor de aandacht hebben zien we wat dat blijde nieuws uitwerkt in ons leven. In een notendop geeft Paulus hier al de hele inhoud van de brief bloot. In een paar zinnen verklapt hij al gelijk wat hij van plan is neer te schrijven in deze brief.

Kracht Gods - Dunamis
In vers 16 zegt hij dat het evangelie een kracht van God is. Letterlijk staat daar in het Grieks het woordje ‘dunamis’. Het evangelie is dus een ‘dunamis’ van God. In ons Nederlands taalgebruik kennen we dit woord ook. Wij hebben namelijk veel woorden in het Nederlands die van dit Griekse woord ‘dunamis’ zijn afgeleid.

Dynamiet - Vernietigend
Zo is ons woord ‘dynamiet’ hiervan afgeleid. Het evangelie kan je dus het dynamiet van God noemen. Nou, je kan beter niet gaan spelen met dynamiet. Als je dat doet gaat je hele huis eraan. Dat is niet de bedoeling lijkt me zo. Hieraan zie je gelijk dat die kracht een vernietigende uitwerking heeft als je dat dynamiet gaat gebruiken. Zo is het ook in het leven van een gelovige.

Eigen Kracht - Zinloos
Wanneer we in onze eigen kracht actief zijn door te proberen voor onze medemens aardig of vriendelijk te zijn, dan zullen we er vroeg of laat achter komen dat het niet lukt. Wij staan nu eenmaal als de mens in Adam met de rug naar God toe. Ons leven wordt gekenmerkt door een onafhankelijke houding ten opzichte van God, of we nou godsdienstig zijn of juist helemaal niet. Wij willen onze eigen weg gaan. Dat is wat de Bijbel bedoelt met de term zondaren. We zijn als mensen in Adam vijanden van God, mensen die helemaal geen rekening houden met God.

Het merendeel van de mensen wil natuurlijk wel positief in het leven staan. Ze tonen medemenselijkheid of naastenliefde. Er zijn filosofieën en theorieën waar het maatschappelijk leven op gebouwd wordt. Voor elk mens is de insteek natuurlijk weer verschillend. Het kenmerk is echter dat ons leven als mens in Adam gescheiden is van God. Zo’n leven mist dus feitelijk zijn doel. Vroeg of laat kom je er dan achter dat je bestaan in Adam op niets uitloopt. Het heeft geen zin.

Wat Is De Oplossing?
Is de oplossing dan dat we ons leven aan God voorleggen voor een onderhoudsbeurt? Mag Hij dan kijken wat er nog wel deugt? Mag Hij kijken wat er in ons leven nog opgelapt moet worden? Mag Hij kijken wat er nog verbeterd kan worden? Mag Hij ook onderdelen verwisselen omdat het niet meer functioneert? Laten we God toe in ons leven om ons op te knappen, zoals bijvoorbeeld door een keuze voor God te maken of door Hem in ons leven binnen te vragen? Is dat zoals God met ons omgaat? Nee, God grijpt zelf radicaal in. Dat oude leven in Adam is op het kruis de dood ingegaan en Christus is opgestaan, oftewel ons leven ging op de schroothoop en daar kwam een nieuw leven voor in de plaats.

Radicale Vernieuwing
2 Corinthe 5: 17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.
De uitdrukking ‘het oude is voorbij, het is alles nieuw geworden’ is kenmerkend voor de boodschap van Paulus. Het oude, dat is Hein (of jouw naam) als mens in Adam. Het nieuwe, dat is Hein (of jouw naam) in Christus. God lapt ons leven niet op. Hij doet integendeel ons oude leven in de dood. Het heerlijke is dat dit sterven 2.000 jaar geleden al heeft plaats gevonden op het kruis. Daar is mijn ‘Ik’ tot een eind gekomen. Had mijn “Ik” in Adam daar toen voor gekozen? Nee, in mijn beleving was er zelfs nog geen Hein, die dus een keuze kon maken. God heeft dit puur in Christus volbracht. Dat is de kracht van het evangelie!

Dunamis - Dynamiet
Gods aanpak is prima te vergelijken met hoe je met een huis dat geen goed fundament heeft omgaat. Dat huis zakt langzaamaan helemaal in elkaar. Zo’n huis biedt helemaal geen geborgenheid meer voor mij. Je komt tot de conclusie dat je een nieuw huis moet aanleggen. Dan stop je een paar staven dynamiet onder dat oude huis. Met één grote knal klapt dat huis in elkaar. Dat is ‘dunamis’. God grijpt radicaal in. Het evangelie aangaande Zijn Zoon is een kracht van God.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende