U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Veel Meer Dan Het Kruis

Romeinen 5: 9 Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn.
Samen met God bekijk je de film van je leven bij de prijsuitreiking. Jij blijft je verbazen dat die godsdienstige handelingen van jou zomaar geskipt zijn.
God zal ons in liefde uitleggen dat al die vrome en godsdienstige handelingen goddeloos verricht waren. God zelf was daar niet betrokken. Het was niet Zijn genade die dat bewerkt had. Het word je echter niet aangerekend omdat het allang in het graf ligt. Het wordt dan ook niet meegerekend in de prijsuitreiking.

De Heer bewaart alle kenmerken van Zijn genade die zichtbaar kwamen in ons leven. Alles wat Christus zelf bewerkt heeft in mijn en jouw leven telt mee voor de prijsuitreiking. Het is niet zoals een Johannes de Heer lied zegt: ‘Al wat gedaan werd uit liefde voor Jezus, dat houdt zijn waard’ en zal blijven bestaan’. Daar zal je waarschijnlijk juist niets van terugvinden in de film bij de prijsuitreiking. Het is: ‘Al wat gedaan is door de liefde en genade van Christus, dat houdt zijn waard’ en zal blijven bestaan’.

Echt, als we straks voor de Heer zullen staan, dan hoeven we ons niet angstig ineengekropen af te vragen wat voor ellendigs ons te wachten staat omdat we die fout begaan hebben en daar de mist ingegaan zijn en omdat we zo’n tijd God aan de kant hadden gezet en zulke verschrikkelijke misdaden en zonden hebben bedreven. Het is allemaal in het graf van de Heer terechtgekomen.
1 Corinthe 4: 5 Daarom, velt geen oordeel voor de tijd, dat de Here komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen der harten openbaar maken. En dan zal aan elk zijn lof geworden van God.
Hetgeen wat iedereen daar bij de prijsuitreiking te wachten staat is de lof van God.

Alles waar wij momenteel ons nog schuldig over kunnen voelen bestaat voor God allang niet meer. Het is vergeven. Vergeven betekent ook letterlijk dat je ervan losgemaakt bent. Het kleeft jou niet meer aan als een schuld die nog geboet moet worden. Je bent er los van. Het is allemaal weggedaan.

Hetgeen wat werkelijk bestaat is dat nieuwe leven waar we nu uit mogen putten. Vandaar dat Paulus zulke stappen tekent als ‘veel meer’. Ja, wij zullen behouden worden van de komende toorn.
Romeinen 5: 10 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft;

Opnieuw gebruikt Paulus hier de verleden tijdsvorm als het over onze vijandschap naar God toe gaat. Van nature zijn wij allemaal vijanden van God. Zodra wijzelf het leven voor God gaan proberen te volbrengen zal die vijandige gezindheid opnieuw openbaar komen. Die vijandige gezindheid tekent zich af in het feit dat wij zo enorm veel moeite hebben om ons leven simpel over te laten aan de werking van Gods genade alleen. We kunnen het eigenlijk helemaal niet hebben van nature dat er niets van ons verwacht wordt. ‘Zelf doen’, die kreet zit ons als het ware ingebakken.

Laten we in het geloof van harte die verleden tijdsvorm weer omarmen. We waren vijanden. We zijn het dus niet meer. Maar er is nog meer in het blijde nieuws van Gods genade, want opnieuw komen we hier die uitdrukking ‘veel meer’ tegen. Soms heb ik het gevoel dat gelovigen dit steeds meer en meer en meer en nog altijd meer bijzonder irritant vinden. Ze zouden haast zeggen: ‘Het is nu wel welletjes geweest. Eens moet het ook genoeg zijn’.

Vaak vindt men het wel voldoende dat de Heer geleden en gestorven is. Telkens opnieuw wordt op het kruis gewezen, maar Hij is opgestaan en wij zijn uit genade mee opgewekt. Hij is verheerlijkt en wij zijn uit genade mee verheerlijkt. Hij is gaan zitten op de plaats van heerschappij aan de rechterzij van God en wij zijn uit genade meegeplaatst in die positie van heerschappij. Christus is ons leven en wil Zijn leven door genade in ons uitwerken. Er is veel en veel meer dan alleen het kruis.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende