U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

God Bewijst Zijn Liefde

Romeinen 5: 8 God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.
God bewees Zijn liefde toen wij nog zondaren waren. Dat is ook iets waar we zo makkelijk overheen lezen. Het zondaar zijn staat hier in de verleden tijdsvorm. Wij ‘waren’ zondaren. Als wij met het nieuwe leven, dat wij nu in Christus Jezus, de opgestane Heer, hebben ontvangen, rekening houden, dan houden we rekening met wat Paulus hier over dat zondaar zijn zegt.

Ben jij nog een goddeloze? De Bijbel gaat ervan uit dat jij dat was. Toen heeft God ingegrepen. Ben jij nog een krachteloze? De Bijbel gaat ervan uit dat jij dat was. Toen heeft God ingegrepen. Heeft het blijde nieuws van Gods genade nog steeds geen enkele kracht in jouw praktische leven? O ja, wel degelijk! Het evangelie is een kracht van God. Dat houdt in dat het altijd dynamisch werken kan en wil in jouw en mijn leven.

Ben jij nog steeds geen rechtvaardige? De Bijbel gaat er wel degelijk vanuit dat jij dat bent. En dan gaan we toch regelrecht tegen deze uitspraak van God in Zijn Woord in. Wij zeggen: ‘ach, we blijven zondaren tot de dood’. Daarmee zeggen we feitelijk dat we geen enkele barst geloven van wat de Heer heeft gedaan op het kruis.

Begrijp je wat vergeving wezenlijk inhoudt? Dat betekent dat het leven van een opgestane Heer jouw leven is geworden. Als de Bijbel het heeft over jouw nieuwe leven dan is dat geen opgeknapte zondaar, dan is het niet een verbeterde uitgave van een goddeloze, dan is het niet een versterkte krachteloze.

Dat oude leven van jou en mij kan helemaal niets voor God betekenen. Daarom heeft God dat oude leven compleet in het graf gebracht. Het is eens voor altijd dood. Stel dat God nu nog steeds ook maar iets van die oude Hein of van jouw oude ik verwacht, dan was het dus tevergeefs geweest dat de Heer die hele weg naar het kruis gegaan was.

Christus heeft de straf voor jou en mij definitief gedragen en na drie dagen is Hij absoluut opgestaan en is toen gaan zitten in een plaats van heerschappij. Paulus zegt daarover in de Efezebrief en de Colossebrief dat jij en ik aan die hoge positie deel hebben gekregen. Die heerlijke waarheid omarmen we vol blijdschap als we simpel erkennen dat het waar is dat wij destijds zondaren waren. Die verleden tijdsvorm.

Er is een concrete verandering in jouw leven gekomen. Daar mogen we uit leren leven. Laat je dan ook niet in de luren leggen door allerlei theologische kletskoek dat we nog steeds zondaren zijn. Is dat een basis om vanuit te leven? Nee, absoluut niet! Anders zou een onveranderd leven nog steeds jouw grondslag zijn. Dan zou niets van het werk van Christus enige impact hebben op jouw bestaan.

Als genade niet werkt in jouw leven probeer je wellicht op een goddeloze manier God een plezier te doen. Nee, God wil zo ontiegelijk veel in ons leven uitwerken. Genade gaat altijd verder. De opsomming in de brieven is aldoor ‘veel meer’, ‘en dat niet alleen’ en ‘overvloeiend’. Zo gaat Paulus in zijn betoog telkens een stap verder in zijn opsomming.

Romeinen 5: 8 – 9 God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn.
Couplet op couplet bouwt Paulus zijn betoog op. ‘Veel meer’. Elke keer kom je in de opsomming van Paulus een stap hoger. Laten we oppassen, hier wordt geen geestelijke groei getekend. Het is niet dat wij in onze praktijk telkens een stapje verder groeien.

‘Veel meer’. Hier tekent God hoe Hij Zijn genade telkens maar door blijft uitgieten over ons. Het wordt meer en meer genade. Het wordt overvloeiende genade. Het wordt zo’n ontiegelijke rijkdom van genade dat we het op het laatst niet meer bevatten kunnen.

We hebben geen rijkdom in Christus ontvangen. Nee, we hebben rijkdommen in Christus ontvangen. Er is een overvoed van heerlijkheid wat jouw en mijn deel is geworden uit genade. ‘Veel meer’.

Door Christus werk op het kruis zijn wij nu door Zijn bloed gerechtvaardigd. Maar is nog meer dan dat. Er is veel meer. Wij zullen door Hem behouden worden van de toorn. Ja, straks zijn we bij de Heer. Daar mogen we naar uitzien. Als de Heer ons straks dat verheerlijkte lichaam geeft, dan staan we daar bij de prijsuitreiking.

Als we Hem straks met eigen ogen mogen zien, dan slaat Hij Zijn arm om ons heen en dan zegt Hij: ‘Kijk een, dit heb ik allemaal in jouw leven gevonden’. Dan wordt voor je ogen de film van jouw leven afgedraaid. Alles wat de Heer zelf uit Zijn genade in jouw leven bewerkt passeert de revue. Je ziet het voor je ogen zich afspelen. Elke keer denk je dat je bepaalde situaties mist. Je bent daar toch de mist ingegaan. Toen heb je toch je verschrikkelijk ingespannen om bepaalde dingen te laten. Waarom zijn mijn fouten en prestaties niet in deze film terechtgekomen?

Al jouw fouten, maar ook al je prestaties en inspanningen. Dat ligt allemaal in het graf van Christus. Voor God bestaat het zelfs helemaal niet. Het heeft dan ook niet de gevoelige plaat van Gods film bereikt. Nee, dan kijken we naar de werkelijkheid, het echte leven van jou. De film gaat verder en je ziet nog meer van wat de Heer in jouw leven gewerkt heeft, maar dan zou die vrome handeling daar en die liefdadigheid toen er toch ook achteraan moeten komen? Je blijft je verbazen dat die godsdienstige handelingen van jou zomaar geskipt zijn.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende