U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Genade Voor Goddelozen En Krachtelozen

Romeinen 5: 6 zo zeker als Christus, …… te zijner tijd voor goddelozen is gestorven.
Op Zijn tijd heeft Christus ingegrepen. Op Zijn tijd is Christus Jezus voor jou en mij gestorven. Daarna gaat Paulus dit op een heel menselijke manier uitwerken in het volgende vers. Hij zet het in het menselijk perspectief. Hij tekent menselijke verhoudingen om ons er goed over te kunnen laten nadenken.

Romeinen 5: 7 Want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven; maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven.
Misschien heb jij nog de moed om voor een goed mens te sterven. Paulus laat je nadenken over een heel menselijke verhouding. Iemand is aardig voor je geweest. Hij heeft je geholpen of hij heeft je bijgestaan toen iedereen je liet vallen. Het gaat dus echt over iemand die heel sympathiek voor jou geweest is. Misschien heeft hij zelfs wel laten merken in zijn doen en laten dat hij om je geeft, zelfs wel van je houdt.
Nu komt zo’n vriend, die jou zoveel liefde bewezen heeft, in levensgevaar. Misschien dat jij dan zelfs wel de moed hebt om de klap voor hem op te vangen en zelfs voor hem te sterven.

Paulus tekent hier de liefde die je als mens voor een bijzonder goede vriend kan opbrengen. Maar nu zegt hij niet dat God ook zo is. Zo kijken we wel vaak tegen God aan. We denken dat God ons beloont of dat we de beloning van God moeten verdienen door aardig te zijn. Maar zo werkt het niet.
Romeinen 5: 8 God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.

We waren helemaal niet goed en aardig voor God. We hadden helemaal niets verdiend. We waren zondaren. Hoe kan het dat we het toch zo omdraaien? Omdat we simpelweg geen oog hebben voor de genade. Genade is dat we iets dat we niet verdiend hebben toch ontvangen.

Zo zijn die jongens op het schoolplein met elkaar aan het vechten. Eentje komt onder te liggen en hij kan geen kant meer op. Degene die bovenop hem zit houdt hem stevig in bedwang. Dan zegt die bovenliggende jongen: ‘Genade?’ Jij ligt onder. Niets kan je meer vrijmaken uit die klem. Je kijkt op in de ogen van die jongen die jou in bedwang houdt. Daar, in die ogen zie je genade. Nee, je hebt het niet verdiend om vrij te komen. Je hebt, ja, je bent verloren. Zachtjes prevel je: ‘Genade’. Dan gebeurt wat je niet verdiend had. Je wordt weer helemaal in de vrijheid geplaatst. Dat is genade.

Wat denken we toch vaak dat we toch nog wel iets hebben om de Heer aan te bieden, maar we zijn goddelozen, we zijn krachtelozen. We hadden beslist niets verdiend. Hoe kijken we tegen God aan? Is het zoals in die gelijkenis van de talenten?
Mattheus 25: 24 Heer, ik wist van u, dat u een hard mens bent, die maait, waar gij niet gezaaid hebt, en die bijeenbrengt van plaatsen, waar gij niet hebt uitgestrooid.
Of ken jij die God van alle genade? Een God die jou liefheeft? Hij wil Zijn liefde aan ons kwijt! Het is bij God niet zoals het meestal toch bij ons is. Hij kijkt niet eerst wie er sympathiek naar Hem toe is. Hij houdt er geen rekening mee of jij wel of niet keurig netjes naar de kerk gaat.

Romeinen 5: 7 misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven.
Als Paulus dit geschreven heeft komt er echt geen aai over de bol. Paulus stelt die persoon niet tot voorbeeld zo van: ‘kijk zo moet jij je nu gedragen’. Nee, als hij dat heeft opgeschreven komt daar het volgende vers.
Romeinen 5: 8 God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.
De uitdrukking ‘God echter’ betekent: ‘Maar God’. Dat wil zeggen dat God 180 graden omgekeerd handelt vergeleken met zoals wij handelen.

God bewijst Zijn liefde naar ons toe. We worden in dit leven met een bak ellende geconfronteerd en dan denken we soms: ‘Nou, bewijs nou maar eens dat God een God van liefde is’. God heeft Zijn liefde bewezen in Zijn Zoon. Hij bewees Zijn liefde doordat Hij Zijn Zoon in de dood heeft overgegeven.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende