U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Blij Nieuws Voor Goddelozen Zonder Kracht

Romeinen 5: 6 zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven.
Hier worden twee zaken over ons geschreven. Wij waren zwak en wij waren goddelozen.
Waar hier in de NBG vertaling staat dat wij zwak waren staat er letterlijk dat wij krachteloos waren. Als je inderdaad zwak bent kan je altijd nog proberen om dat zwakke beetje wat je dan nog hebt bij elkaar te schrapen om daarmee dan nog gunstig voor de dag te komen. Maar zo zit het helemaal niet.

Christus heeft ingegrepen toen wij nog krachteloos waren. Er was dus absoluut geen enkel sprankje kracht in ons leven aanwezig. Nu een belangrijke vraag: Zijn wij nu geestelijke krachtpatsers geworden? Nee, over onze persoon geldt nog altijd precies diezelfde tekening. Ons vlees is nu absoluut nog altijd niet tot geestelijk krachtige handelingen bekwaam. Nee, de werkelijke kracht die wij nu wel hebben ontvangen is het blijde nieuws.
Romeinen 1: 16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft,
Wat in ons leven een werkelijke krachtbron is, dat is het evangelie van God. Het is het blijde nieuws van Gods genade, die werkt in jouw en mijn leven.

Toen wij nog krachteloos waren heeft Christus ingegrepen door op Zijn tijd voor ons, de goddelozen, te sterven. Daar heb je het tweede plaatje van jou en mij: goddeloos.
Goddeloze mensen houden op geen enkele wijze rekening met God. We hebben in de eerste hoofdstukken van Romeinen drie categorieën mensen ontdekt. We vinden het wellicht makkelijk om dit plaatje van die goddeloze mens zo op die eerste categorie te plakken, de mens zonder God. Heel wellicht kunnen we ook nog die morele mens daaronder plaatsen. Maar bij de godsdienstige mens met de Bijbel op zak kunnen we het ons misschien toch maar moeilijk voorstellen dat hij een goddeloze is.

Laten we even nader inzoomen op die godsdienstige mens. Hij zegt dat hij God kent. Hij verklaart dat hij het plan van God goed doorheeft. Moeten we van die categorie nou ook zeggen dat het goddelozen zijn? In deze korte flits waarin Christus verklaart dat Hij voor goddelozen is gestorven tekent God helder en duidelijk ons leven buiten Zijn genade.
Okay, we gaan dan op zondag naar de kerk. We zingen psalmen en gezangen of opwekkingsliederen. We luisteren naar het Woord dat er doorgegeven wordt en wellicht overdenken we na afloop ook nog gezamenlijk. Dan gaan we naar huis en delen ons leven weer precies zo in zoals we dat zelf het beste vinden zonder dat we er rekening mee houden dat het evangelie een kracht van God is voor de praktijk van elke dag. Je houdt geen rekening met een levende God die in jouw leven wil doorwerken.

De tekening die God geeft van elk mens: een vijand, zonder kracht en goddeloos. Vergeving wil zeggen dat er van dit oude leven niets meer is overbleven. Dat is alles in het graf van Jezus achtergebleven. Maar Christus Jezus is opgestaan! Onze Heer is opgestaan! Hij is opgestaan uit de dood en Hij is ons leven geworden. Dat opstandingleven is nou juist precies de kracht, de dynamiek voor het nieuwe leven. Dat werkt zonder eigen inspanning. Dat valt op geen enkele wijze te verdienen. Dat leven functioneert uit genade en genade alleen.

Wij mogen dat nieuwe leven in Christus bezitten. Dat is leven uit de dood. Ons eigen leven is God vijandig, zonder enige kracht en goddeloos. Eigen inspanningen voor God, hoe goed bedoeld ook, openbaren die vijandschap, die krachteloosheid en die goddeloosheid. Leren leven uit genade alleen is leven uit de dood.

Hoe werkt dit nu heel praktisch? Het is simpel tegen God zeggen: ‘Heer ik kan het niet. Ik ben vijandig. Ik ben krachteloos. Ik ben goddeloos. Ik heb Uw leiding in mijn leven nodig’. Dan gaat die genade werken in jou.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende