U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De Zoon, De Werkelijkheid

In onze studiereeks over het blijde nieuws, dat altijd maar één onderwerp heeft namelijk Gods Zoon, hebben we inmiddels al aardig wat zekerheden langs zien komen. Vandaag willen we in dit hoofdstuk gaan ontdekken dat er ook maar één echte werkelijkheid is, namelijk: Ook de Zoon van God.

Galaten 2: 20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.
Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Hij is opgestaan uit de dood! Christus is het nieuwe leven. Dat is mijn leven. Hijzelf is mijn en jouw leven!

Geen Oppoetsbeurt
God heeft mijn oude leven niet opgeknapt. Dat oude leven is nog net zo’n puinhoop als dat het daarvoor was. Maar die hele bende heeft God vergeven. Echt alles! Ja, Hij heeft het in de dood gebracht. Dat is nou juist de basis waarop de Zoon van God openbaar kan komen in jouw en mijn leven. Het is het evangelie aangaande Zijn Zoon. Dat is de Persoon waar jij een relatie mee hebt gekregen.

Het Begin Van Het Nieuwe Leven
Alles, ja zelfs de relatie die jij nu met God mag bezitten, alles is het werk van de Zoon. Het is alles genade! Misschien vind je dit wel heel goedkoop. Maar weet je, als je nu allerlei pogingen doet om iets voor God te betekenen, dan schep je er alleen nog maar wat extra zondes bij. Echt, door eigen inspanningen kom je nooit een stap verder.
Dat nieuwe leven is inderdaad enorm duur. Met de dure prijs van het leven van de Heer is alles betaald. Daar mogen we nu uit leven. We mogen zomaar de opgestane en verheerlijkte Heer in de rechterzij van de majesteit in de hoge kennen. Pure genade!

Mijn Leven In Een Hoge Positie
Dat is de manier waarop Paulus in de brief aan Efeze de Zoon tekent. Hij is opgestaan uit de dood. Hij is opgevaren naar de hemel. Hij is daar in een plaats van heerschappij gaan zitten.
En wat blijkt nu? Ik ben één gemaakt ben met die opgestane Heer, ook al voel ik het niet. Jij bent één gemaakt ben met die opgestane Heer, ook al voel jij het niet. Dat is nou de werkelijkheid, die jij in Christus gewoon bezit in een positie ver boven alle geestelijke machten en krachten. Ja, de Zoon is ons leven.

De Zoon van God is mijn leven. Dat is niet zomaar een evangelische uitdrukking. Het betekent niet dat ik zeg: ‘de Heer Jezus is mijn leven’ terwijl ik onderhand gewoon verder ga met mijn eigen pogingen voor God. Als ik me werkelijk bewust ben dat de Heer Jezus als de opgestane Heer mijn leven is, dan wil dat zeggen dat ik er nu rekening mee houd dat Hij dat leven nu ook uitwerkt in mij. Dat is nou de betekenis van geloven. Geloven is heel simpel vertrouwen. Dat betekent dus dat je vertrouwt dat Hij waarmaakt wat Hij in Zijn Woord zegt. Vertrouwen we dat, dan zeggen we heel simpel: ‘Ga Uw gang maar’.

Consequentie Van Die Hoge Positie
Efeze 4: 32 Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.
Vandaar dat hier niet staat dat we elkaar moeten vergeven opdat God ons misschien ook nog vergeven zal. Nee, er staat heel nadrukkelijk ‘omdat’ of ‘zoals’. De basis is dus dat God in Christus ons vergeving heeft geschonken.
Colosse 3: 13 Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Heer u vergeven heeft, doen ook jullie net zo.

Hier zegt Paulus hetzelfde, maar toch weer enigszins anders. Hier zie je dat er staat ‘gelijk ook de Heer u vergeven heeft’. We staan hier dus op precies dezelfde basis voor onze praktische wandel. De ander verdragen kan ik helemaal niet. Laten we nou gewoon eerlijk zijn en niet denken dat we dit van nature wel kunnen. Vroeger, voordat ik de Heer kende, kon ik het niet en nog steeds kan ik het zelf nog helemaal niet. Het blijde nieuws is dat de Heer het wel kan. Vandaar dat de Heer zelf opnieuw hier als enige bron wordt genoemd: ‘gelijk ook de Heer u vergeven heeft’.

Geen Enkele Reden Meer Elkaar Te Oordelen
Het is zowel bij de brief aan Efeze als de brief aan Colosse niet aan het begin dat Paulus dit vermeldt. Lees maar eens wat hiervoor staat.
Colosse 2: 16 – 17 Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid Christus is.

Over zaken als eten en drinken beoordelen we elkaar niet meer. Nou, dat was in de praktijk wel even anders. Dat waren zaken die deze gelovigen in Colosse echt uit elkaar konden drijven. De één vond namelijk dat je iets bepaalds gewoon kon eten terwijl de ander daar enorme veel moeite mee had. Dat probleem kennen we eigenlijk nog steeds wel. Maar laat niemand je hierover oordelen. Trouwens denk eens na over die feestdagen, nieuwe maan of een sabbat. Zondagsrust en dergelijke. Denkend vanuit de werkelijkheid, namelijk Christus als ons Leven, dan oordeelt niemand daarover. Tjonge, en toch gebeurt het. Waarom? Omdat we in praktisch opzicht die hoge positie in de Zoon vergeten zijn.

De Werkelijkheid
Paulus zegt dan dat het alleen maar schaduwen zijn. Al die dingen waar we als gelovigen elkaar over in de haren kunnen vliegen zijn niet eens de werkelijkheid. Sta eens even stil bij al die verschillen, die wij als gelovigen als een goede reden zien om niet met elkaar op te trekken. Het is niet de werkelijkheid. Want de werkelijkheid is Christus. In de NBG vertaling hebben ze er zonder enige reden in de grondtekst het woordje ‘van’ tussen geplaatst. Nee, de werkelijkheid is niet “van Christus”, maar de werkelijk is Christus.

Heb je daar een hele maaltijd voor je neus staan en ben je met je medegelovigen daar eens heftig over aan het debatteren of je hebt bepaalde andere dingen wat wel of niet zou kunnen of mogen als gelovige en dan komt daar een Paulus die het een tijdje heeft aangehoord en die zegt dan: ‘Ach joh, de werkelijkheid is Christus’. Je zou dan toch haast denken dat die persoon wel overgeestelijk moet zijn. Uiteindelijk kan jij dat vlees, die aardappelen en die groente zo aanwijzen. Je proeft het en je ruikt het. Al je zintuigen laten je weten dat zo’n maaltijd de werkelijkheid is. Maar nee, de werkelijkheid is Christus. Daarvoor moet in ons denken de knop echt even om. Gelukkig hebben we het denken van Christus, anders zouden we in elk geval dat “denken” (dat omzetten van die knop) nog in eigen kracht gaan uitproberen.

Wat Is Je Echte Leven?
Colosse 3: 3 Want je bent gestorven en je leven is verborgen met Christus in God.
Waar is jouw leven dus? Met Christus verborgen in God. Je werkelijke leven is dus niet hier, maar in de bovenhemelse. Zo tekent Paulus ons leven ook in de brief aan Efeze. Dat is dus de werkelijkheid. Ons handelen mag nu dus overeenstemmen met de plek die we in Christus innemen. We hebben vergeving ontvangen. Dat is wat Paulus in de hele brief aan de Romeinen uitwerkt. Daarmee zij we weer terug bij ons uitgangspunt: de brief aan de Romeinen.

Die draad pakken we in het vervolg van onze studiereeks weer op.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende