U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Gerechtvaardigd

We willen nog verder ingaan op het probleem van de zonden en met name hoe God daarmee heeft afgerekend. De hele oplossing van God voor onze zondedaden wordt behandeld in Romeinen 1 t/m 5.

Het probleem van de zondemacht begint in Romeinen 6 en dat leidt uiteindelijk toe naar het jubelhoofdstuk in de Bijbel, Romeinen 8. Daar zijn we meer dan overwinnaars. Ook al komt dat in de uitleg van Gods blijde nieuws pas naar voren aan het eind van deze hele ontvouwing, het is feitelijk al de positie die we bezitten vanaf het allereerste moment dat we de Heer Jezus als onze Redder hebben aangenomen.

We hebben direct uit genade alles ontvangen in de opgestane Heer. Daar mogen we eigenlijk gelijk van genieten. Het probleem is dat we daar nou juist zo vaak nog mee zitten te modderen. Hoe komt dat? Omdat we het zelf willen proberen. Natuurlijk wordt zo’n poging altijd een fiasco.

Momenteel lezen we in Romeinen 5: 1 – 11 alleen nog over het probleem van de zondedaden en Gods oplossing van dit probleem. Dit hoofdstuk is nu echt weer zo’n voorbeeld van Gods overvloeiende genade. Allerlei kenmerkende uitdrukkingen benadrukken de rijkdommen van Gods genade, zoals in vers 3 ‘niet alleen hierin’, in vers 5 ‘de liefde Gods die in ons hart is uitgestort’, in vers 9 ‘veel meer’, in vers 10 opnieuw ‘veel meer’ en in vers 11 nog eens ‘dat niet alleen’.

In Romeinen 1 t/m hoofdstuk 4 hebben we gezien dat wij ten opzichte van een heilig en rechtvaardig God die enkel licht is volkomen schuldig staan. Er is absoluut niets aan ons wat deugd in onze verhouding met God. Natuurlijk kunnen we voor de mens een keurig net leven leiden. Maar voor God maakt het eigenlijk helemaal niets uit of je nou in de goot leeft of dat je een keurig godsdienstig leven leidt.

Alles in jou en mijn leven heeft ertoe bijgedragen dat de Heer Jezus uiteindelijk daar op Golgotha die straf heeft moeten ondergaan. Daar is het oordeel van God uitgewoed. We zagen in de voorgaande hoofdstukken dat God ons rechtvaardig verklaard op grond van het werk van de Heer Jezus. Hij heeft echt alles volbracht. Daar is genade in zijn meest pure vorm openbaar gekomen. Er is nu echt niets meer dat wij daar nog aan toe hoeven te voegen.

In Romeinen 3 tekent Paulus dat alles, echt alles, tot stand is gebracht dankzij het werk van Christus Jezus.
Romeinen 3: 21 – 22 Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, ……en wel gerechtigheid Gods door het geloof van Jezus Christus,
Gerechtigheid van God is openbaar gekomen door wat Christus Jezus voor jou en mij tot stand heeft gebracht. Dat openbaar komen wil zeggen dat de gordijnen zijn weggehaald en we mogen nu zo zien op de heerlijke rechtvaardigheid van God. God zal nu nooit en te nimmer meer een oordeel op jou of mij uitoefenen. Dat is volslagen uitgesloten. Zou Hij dat wel doen dan zou Hij onrechtvaardig zijn. Dat oordeel is namelijk eenmaal uitgewoed op het hoofd van Christus Jezus. Dat wordt hier uitgedrukt in de woorden ‘het geloof van Jezus Christus’. Daar heb ik mijn vertrouwen op gesteld toen ik tot geloof kwam.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende