U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De Complete Verandering

Psalm 32: 5 Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet; ik zei: Ik zal Yahweh mijn overtredingen belijden,
David vertelde alles aan Yahweh. Hij sprak over de moord. Hij sprak over het overspel. Hij sprak over zijn emoties die alle kanten opgingen. Hij sprak het heel simpelweg uit aan de Heer, met Wie hij al lang en breed contact had. Hij verheelde zijn ongerechtigheden niet, oftewel hij hield niets van al zijn fouten achter bij Yahweh.

Je leest niet dat David naar een priester toeging om het aan hem te vertellen. Het regelrechte contact met de Heer was al een feit, hij kon dus zo naar Hem toe gaan en alles vertellen. Zo is het ook voor ons niet noodzakelijk andere gelovigen ermee te belasten. Het contact met de Heer is er zonder meer. We mogen het aan Hem vertellen.

Natuurlijk kan het goed zijn om de missers in je leven ook te bespreken met de mensen die je daardoor geraakt hebt. David zal zonder meer met Batseba gesproken hebben over al die zaken. Als er een Batseba in ons leven is, is het goed om alles open te gooien. Het heeft echter niets te maken met het geluk dat David en ook wij altijd bij de Heer zelf mogen vinden.

Als David dan zijn mond heeft opengedaan naar Yahweh, wat krijg je dan? Komt er dan een hele lange weg om alles weer in orde te kunnen maken? Moet er dan van alles gedaan worden voordat het weer goed is? Nee, nee en nog eens nee!

Direct daarop lees je:
Psalm 32: 5 U vergaf de schuld mijner zonden.
Is het zo simpel? Ja. Onze God is de God van liefde, de God van alle genade en de Vader van de barmhartigheden. Die God kende David. Dat is vergeving. Vergeving is dat God echt alles helemaal heeft weggedaan. Daar mogen we uit leven. Die God mogen we kennen.

Psalm 32: 5 – 6 U vergaf de schuld mijner zonden. Daarom mag iedere vrome tot U bidden ten tijde dat Gij U laat vinden;
Moeten we dan een speciale tijd van God daarvoor afwachten? Nee, zodra we ons bewust zijn dat we het weer verprutst hebben mogen we naar Hem toegaan. Hij laat Zich altijd door jou vinden. Die tijd is altijd: Nu.

Psalm 32: 6 zelfs bij een stortvloed van geweldige wateren zullen die hem niet bereiken.
Het ene moment zit je dus helemaal vast in je emoties. Je hebt helemaal geen kracht meer. Al het merg in je is opgedroogd en het lijkt wel alsof je onder een gigantische druk leeft. Je vertelt het allemaal aan de Heer en dan is het ook gelijk 180 graden omgedraaid.

Het direct daarop volgend moment mag je weten dat je schuld echt is weggedaan. Maar dan komt er wel een stortvloed van geweldige wateren. Er komen namelijk vrome duikelaars je aanklagen, die beweren dat het echt zo makkelijk niet gaat. Ze wijzen op alles wat je fout gedaan hebt en dat de gevolgen nog steeds duidelijk zichtbaar zijn. Ze storten over je heen als geweldige wateren. Maar jij bent veilig.

Psalm 32: 7 U bent mij een verberging, U bewaart mij voor benauwdheid, U omringt mij met jubelzangen van bevrijding.
De aardse situatie is niet veranderd, maar jouw geborgenheid is nu helemaal in de Heer. Zelfs bij een stortvloed van geweldige wateren bereiken die jou niet. Dat is het geweldige. Dit is echt niet pas ontdekt na het kruis. Die geborgenheid in de Heer is er in alle tijden al geweest.

Wij mogen die liefdevolle, die barmhartige, die genadevolle God kennen. Hij is een Burcht voor ons. Een vaste burcht is onze God, een toevlucht. ‘U bent mijn verberging’. Ik mag mijn verstopplekje bij de Heer vinden. Ik ben echt helemaal geborgen. Met Christus verborgen in God.

We zijn omringt met jubelzangen van bevrijding. De ene emotie op het ene moment. Je praat met de Heer en op het andere moment is daar die andere emotie. De aardse situatie, de omstandigheden, kunnen misschien nog helemaal onveranderd zijn, maar jouw zicht op die situatie is veranderd. Eerst zag je de schuld. Nu zie je een liefdevol, vergevend en genadig God. Hij omringt je helemaal van beneden naar boven, van achter naar voren.

Dit is veel meer dan de voorstelling die we meestal hebben van vergeving. We hebben helaas vaak een schraal idee over vergeving. Het is een complete verandering. Alles is anders. We hebben een geborgenheid bij de God die leven uit de dood werkt in jou en in mij.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende